Vereniging van Eigenaren

Met de Postcoderoosregeling wordt het voor de leden van VVE-s aantrekkelijk gemaakt om te participeren in een collectief wind en / of zonnestroomproject. Een dergelijke installatie komt dan op het dak van bijvoorbeeld het betreffende appartementencomplex.
De leden van de VVE leggen samen geld in en hiermee wordt de installatie (tendele) gefinancierd.

Wat is het voordeel voor de deelnemende leden?
In financiele zin: u krijgt 15 jaar lang 100% korting op de energiebelasting, inclusief BTW is dit zo'n € 0,12 per kWh. Dit rato van de omvang van uw inleg. Meer inleg, meer aandeel in de opgewekte electriciteit en daardoor een hogere korting. Deze korting wordt verrekend met uw energienota.
Daarnaast zal de VVE inkomsten genereren uit verkoop van de opgewekte electriciteit. Wat resteert na aftrek van de kosten komt toe aan de leden.
 

Rol van Leijs Subsidie Advies

Het opzetten van een dergelijke project vergt nog al wat tijd, kennis en ervaring. VVE-s werken veelal met vrijwilligers. Echter het opzetten en uitvoeren van een dergelijk project overstijgt veelal de mankracht die van vrijwilligers kan worden verwacht. Als procesbegeleider / uitvoerder kunnen wij u helpen om tot een sluitende businesscase te komen en waarom het uiteindelijk omgaat, tot een collectief systeem welk jarenlang schone energie zal opwekken met een mooi financieel rendement voor de deelnemers.

 

Op de website van Hier opgewekt vindt u uitgebreide informatie over de postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief): http://www.hieropgewekt.nl

U vindt daar onder andere een aantal voorbeelddocumenten.


Ondersteuning gewenst bij jullie postcoderoosproject? Bel of mail en ik neem contact met je op - dan is de eerste stap gezet.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

De subsidieregeling Jonge Landbouwers is een regeling bedoeld als steun in de rug om bijvoorbeeld het bedrijf dat jonge landbouwers van hun ouders hebben overgenomen, te moderniseren en duurzamer te maken.  Voorwaarden Jonge boeren die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn langdurige zeggenschap hebben in de onderneming zich voor het eerst hebben gevestigd op een landbouwbedrijf voldoende ...