Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Innovatie

Je bent een gedreven ondernemer en altijd bezig met vernieuwing. Je wilt een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt brengen, maar voordat het zover is, wil je jouw idee toetsen, een haalbaarheidsstudie doen of misschien zelfs wel een prototype ontwikkelen. Financiële ondersteuning is dan zeer welkom. Een subsidie beperkt jouw risico en zorgt ervoor dat je jouw innovatie sneller tot stand kunt brengen.

Er zijn veel regelingen op dit gebied. veel provincies hebben hun eigen regelingen. Binnen provincies hebben steden of regio’s vaak specifieke stimulerings- en innovatieregelingen. Leijs Subsidie Advies zoekt op basis van jouw plannen de bijpassende innovatieregeling(en). Ik adviseer en neem jou het werk uit handen voor het aanvragen van de subsidie. Samen streven we naar een kansrijke subsidieaanvraag.

Een aantal voorbeelden van innovatiesubsidies

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de WBSO kun je de kosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development (R&D) genoemd, verlagen. Met deze regeling stimuleert de overheid innovaties door Nederlandse bedrijven. Je draagt in de praktijk minder loonheffing af. En ben je een zelfstandige? Dan krijg je een vaste aftrek voor S&O. Daarnaast is er een extra tegemoetkoming voor starters.

Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid)

Duurzaam ondernemen is – helaas – ook vaak duur. Daarom is het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid) in het leven geroepen. Het OPZuid is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Ontdek zelf de waarde van duurzaam ondernemen. Het is bij elk bedrijf een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering.

Operationeel Programma OOST (OP-OOST)

Het Operationeel Programma OOST is hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. Zo is er onder andere subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) welke kan worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties.

MIT-regeling

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het MKB over regiogrenzen heen. De MIT-regeling is er voor haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot), kennisvouchers en TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.

Kennisvouchers

Een kennisvoucher is een goed middel om kennis te optimaliseren of uit te breiden. Daarmee kun je investeren in een cursus of opleiding. Je helpt zo jouw bedrijf, jezelf of jouw medewerkers verder. De overheid kan je tegemoetkomen in die investering. Ik zoek graag voor je uit welke kennisvoucher het meest geschikt is.

Innovatiebox

Een bijzondere regeling is de Innovatiebox. Dit is een fiscale regeling voor BV’s. Een nader te bepalen deel van de jaarlijkse winst wordt belast tegen 4% of 5% vennootschapsbelasting. Dat gebeurt gedurende een periode van veelal vier tot vijf jaar.

Vroege Fase Financiering (VFF)

Wil je ervoor zorgen dat jouw idee van plan- naar startfase gaat? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een Vroegefasefinanciering.

SEED Capital

SEED Capital ondersteunt start-ups. De overheid stimuleert hiermee innovators in de creatieve en technologische sector bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Investeringsvoorbereidingsstudies DHI-regeling

Wil je weten of jouw investering loont in het buitenland? Dan zijn investeringsvoorbereidingsstudies zinvol.

Benieuwd of je in aanmerking kunt komen voor één of meerdere regelingen? Of innoveer jij samen met een andere (buitenlandse) partij? Bel of mail mij voor een kop koffie. Dan weet je snel of een aanvraag kans van slagen heeft.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...