Subsidie kansen voor uw onderneming

Welke subsidie het beste bij u past hangt af van de bedrijfssituatie. Uiteraard kan een subsidie op loonkosten alleen als er mensen op de loonlijst staan. Dat wil niet zeggen dat subsidies er alleen maar zijn voor de grotere bedrijven. Ook als kleiner MKB bedrijf kun je in aanmerking komen.
 

  • Haalbaarheidsstudie - voordat u een innovatietraject begint wilt u inzicht in de technische en econmische haalbaarheid
  • WBSO - Voor innovatieve bedrijven die ontwikkelen is een loonkostensubsidie beschikbaar,
  • Duurzame Inzetbaarheid: Het verbeteren van persoonlijke ontwikkeling en continuïteit van uw personeel,
  • Investeringspremies omdat u investeert in energiezuinige / milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen,
  • Achtergestelde leningen om daarmee bijvoorbeeld uw innovaties te versnellen.
Voor een aantal subsidies geldt dat zij "stapelen". Dat wil zeggen als je een (innovatie) subsidie hebt gekregen er ook andere mogelijkheden voor u ontstaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de WBSO.

 

Het stapelen van subsidies
Van WBSO naar extra financiering en belastingvoordeel

Voor innovatieve bedrijven zijn subsidies vaak het gevolg van elkaar. Doordat men begint met een WBSO subsidie wordt het bedrijf als het ware bij de subsidie verlener bestempeld als innovatieve ondernemer. Daardoor gaan er ook andere deuren open. Een overzicht staat hieronder:

Leijs Subsidie Advies

Is subsidie ook iets voor u? Laat u inspireren en maak een afspraak.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt momenteel aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken. Behalve op de stimulering van zonne-energie, zal de nieuwe regeling zich ook gaan richten op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Mensen moeten hun investering in zonnepanelen in ongeveer zeven jaar kunnen terugverdienen. De regeling moet in 2020 van start gaan. Bron: RvO ...

Op LinkedIn

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de stimuleringsregeling Energie Investerings Aftrek. Naar aanleiding van de positieve resultaten hiervan wil het kabinet de regeling continueren en er een nieuwe horizonbepaling met als datum 1 januari 2024 aan koppelen. Het kabinet neemt de aanbeveling over om het aftrekpercentage te verlagen. Uit het onderzoek blijkt dat het precieze aftrekpercentage in beperktere mate bepalend is voor de effectiviteit van de regeling. De verhoging van ...