Subsidie kansen voor uw onderneming

Welke subsidie het beste bij u past hangt af van de bedrijfssituatie. Uiteraard kan een subsidie op loonkosten alleen als er mensen op de loonlijst staan. Dat wil niet zeggen dat subsidies er alleen maar zijn voor de grotere bedrijven. Ook als kleiner MKB bedrijf kun je in aanmerking komen.
 

  • Haalbaarheidsstudie - voordat u een innovatietraject begint wilt u inzicht in de technische en econmische haalbaarheid
  • WBSO - Voor innovatieve bedrijven die ontwikkelen is een loonkostensubsidie beschikbaar,
  • Duurzame Inzetbaarheid: Het verbeteren van persoonlijke ontwikkeling en continuïteit van uw personeel,
  • Investeringspremies omdat u investeert in energiezuinige / milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen,
  • Achtergestelde leningen om daarmee bijvoorbeeld uw innovaties te versnellen.
Voor een aantal subsidies geldt dat zij "stapelen". Dat wil zeggen als je een (innovatie) subsidie hebt gekregen er ook andere mogelijkheden voor u ontstaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de WBSO.

 

Het stapelen van subsidies
Van WBSO naar extra financiering en belastingvoordeel

Voor innovatieve bedrijven zijn subsidies vaak het gevolg van elkaar. Doordat men begint met een WBSO subsidie wordt het bedrijf als het ware bij de subsidie verlener bestempeld als innovatieve ondernemer. Daardoor gaan er ook andere deuren open. Een overzicht staat hieronder:

Leijs Subsidie Advies

Is subsidie ook iets voor u? Laat u inspireren en maak een afspraak.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

De subsidieregeling Jonge Landbouwers is een regeling bedoeld als steun in de rug om bijvoorbeeld het bedrijf dat jonge landbouwers van hun ouders hebben overgenomen, te moderniseren en duurzamer te maken.  Voorwaarden Jonge boeren die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn langdurige zeggenschap hebben in de onderneming zich voor het eerst hebben gevestigd op een landbouwbedrijf voldoende ...