Subsidieoverzicht

WBSO

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso

Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid)

https://www.stimulus.nl/opzuid/

MIT-regeling

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit

Kennisvouchers voor mkb

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kennisvouchers-voor-mkb-mit

Kennisvouchers voor metaal en engineering (Metal Valley Netherlands)

http://www.metalvalley.eu/nl/Innovatievouchers

Innovatiebox

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/innovatiebox/

Postcoderoosregeling

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort

Energie-investeringsaftrek (EIA)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/energie_investeringsaftrek_eia

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

Investeringsvoorbereidingsstudies

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/dhi/modules/investeringsvoorbereidingsstudies

SEED Capital

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital

Vroege Fase Financiering

Vroegefasefinanciering (vff) https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff

Groeifaciliteit

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/groeifaciliteit

Horizon 2020: Food Security-programma

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...