Subsidieoverzicht

WBSO

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso

Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid)

https://www.stimulus.nl/opzuid/

MIT-regeling

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit

Kennisvouchers voor mkb

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kennisvouchers-voor-mkb-mit

Kennisvouchers voor metaal en engineering (Metal Valley Netherlands)

http://www.metalvalley.eu/nl/Innovatievouchers

Innovatiebox

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/innovatiebox/

Postcoderoosregeling

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort

Energie-investeringsaftrek (EIA)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/energie_investeringsaftrek_eia

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

Investeringsvoorbereidingsstudies

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/dhi/modules/investeringsvoorbereidingsstudies

SEED Capital

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital

Vroege Fase Financiering

Vroegefasefinanciering (vff) https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff

Groeifaciliteit

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/groeifaciliteit

Horizon 2020: Food Security-programma

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...