Subsidieoverzicht

WBSO

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso

Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid)

https://www.stimulus.nl/opzuid/

MIT-regeling

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit

Kennisvouchers voor mkb

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kennisvouchers-voor-mkb-mit

Kennisvouchers voor metaal en engineering (Metal Valley Netherlands)

http://www.metalvalley.eu/nl/Innovatievouchers

Innovatiebox

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/innovatiebox/

Postcoderoosregeling

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort

Energie-investeringsaftrek (EIA)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/energie_investeringsaftrek_eia

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

Investeringsvoorbereidingsstudies

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/dhi/modules/investeringsvoorbereidingsstudies

SEED Capital

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital

Vroege Fase Financiering

Vroegefasefinanciering (vff) https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff

Groeifaciliteit

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/groeifaciliteit

Horizon 2020: Food Security-programma

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor: Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf). Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool). Ee...