Subsidieoverzicht

WBSO

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso

Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid)

https://www.stimulus.nl/opzuid/

MIT-regeling

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit

Kennisvouchers voor mkb

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kennisvouchers-voor-mkb-mit

Kennisvouchers voor metaal en engineering (Metal Valley Netherlands)

http://www.metalvalley.eu/nl/Innovatievouchers

Innovatiebox

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/innovatiebox/

Postcoderoosregeling

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort

Energie-investeringsaftrek (EIA)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/energie_investeringsaftrek_eia

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

Investeringsvoorbereidingsstudies

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/dhi/modules/investeringsvoorbereidingsstudies

SEED Capital

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital

Vroege Fase Financiering

Vroegefasefinanciering (vff) https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff

Groeifaciliteit

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/groeifaciliteit

Horizon 2020: Food Security-programma

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

De subsidieregeling Jonge Landbouwers is een regeling bedoeld als steun in de rug om bijvoorbeeld het bedrijf dat jonge landbouwers van hun ouders hebben overgenomen, te moderniseren en duurzamer te maken.  Voorwaarden Jonge boeren die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn langdurige zeggenschap hebben in de onderneming zich voor het eerst hebben gevestigd op een landbouwbedrijf voldoende ...