Privacy bij Leijs Subsidiadvies

Privacy statement Leijs Subsidieadvies

Leijs Subsidiadvies heeft op 14-05-2017 de AVG nulmeting van Fleximaal NV ontvangen. Daarbij is een voorlopig certificaat van geen bezwaar ontvangen, en mogen wij het keurmerk GDPR van Fleximaal voeren. Jaarlijks wordt het keurmerk geupdate.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leijs Subsidiadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Leijs Subsidieadvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Waarom we gegevens nodig hebben

Leijs subsidieadvies verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Audits

Leijs subsidieadvies behoud zich het recht audits uit te voeren, of uit te laten voeren door derde partijen wanneer de wetgever daarom vraagt.

Hoe lang we gegevens bewaren

Leijs Subsidieadvies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

Delen met anderen

Leijs Subsidieadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leijs subsidieadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Leijs Subsidiadvies gebruikt geen cookies.
Derde partij cookies kunnen worden gebruikt door externe diensten aadbieders, zoals YouTube of aanbieders van Sociale Media wanneer wij daarnaar doorlinken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@leijssubsidieadvies.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiŽren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het Burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Leijssubsidieadvies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:
Website: https://www.leijssubsidieadvies.nl

Telefoonnummer: +31(0)65 422 18 04

Bedrijfsadres:
Sportlaan 23
5071 CB Udenhout

Beveiliging

Leijs Subsidieadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@leijssubsidieadvies.nl. Leijs Subsidieadvies heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: