Personeel

Een belangrijk aandachtspunt voor de overheid is het onderwerp werkgelegenheid. U kunt daarbij denken aan het scheppen van nieuwe banen voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het kan ook gaan om zaken zoals:

  • -Investeren in opleidingen, scholing e.d.
  • -Het beschikbaar stellen van stageplaatsen
  • -Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers
  • -Het in dienst nemen van oudere werknemers c.q. medewerkers met een arbeidsbeperking
  • -Het bij uw onderneming betrekken van ambitieuze jongeren
  • -Werkplekaanpassingen

Sector en Regio

Er bestaan op dit gebied vele regelingen. Soms voor een specifieke sector, de andere keer voor een specifieke regio.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt momenteel aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken. Behalve op de stimulering van zonne-energie, zal de nieuwe regeling zich ook gaan richten op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Mensen moeten hun investering in zonnepanelen in ongeveer zeven jaar kunnen terugverdienen. De regeling moet in 2020 van start gaan. Bron: RvO ...

Op LinkedIn

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de stimuleringsregeling Energie Investerings Aftrek. Naar aanleiding van de positieve resultaten hiervan wil het kabinet de regeling continueren en er een nieuwe horizonbepaling met als datum 1 januari 2024 aan koppelen. Het kabinet neemt de aanbeveling over om het aftrekpercentage te verlagen. Uit het onderzoek blijkt dat het precieze aftrekpercentage in beperktere mate bepalend is voor de effectiviteit van de regeling. De verhoging van ...