Personeel

Een belangrijk aandachtspunt voor de overheid is het onderwerp werkgelegenheid. U kunt daarbij denken aan het scheppen van nieuwe banen voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het kan ook gaan om zaken zoals:

  • -Investeren in opleidingen, scholing e.d.
  • -Het beschikbaar stellen van stageplaatsen
  • -Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers
  • -Het in dienst nemen van oudere werknemers c.q. medewerkers met een arbeidsbeperking
  • -Het bij uw onderneming betrekken van ambitieuze jongeren
  • -Werkplekaanpassingen

Sector en Regio

Er bestaan op dit gebied vele regelingen. Soms voor een specifieke sector, de andere keer voor een specifieke regio.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

De subsidieregeling Jonge Landbouwers is een regeling bedoeld als steun in de rug om bijvoorbeeld het bedrijf dat jonge landbouwers van hun ouders hebben overgenomen, te moderniseren en duurzamer te maken.  Voorwaarden Jonge boeren die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn langdurige zeggenschap hebben in de onderneming zich voor het eerst hebben gevestigd op een landbouwbedrijf voldoende ...