Sectoren

Maakindustrie

De Nederlandse maakindustrie behoort tot dé meest innovatieve industrieën ter wereld. Er wordt continu geïnvesteerd in vernieuwing van producten, kennis en personeel. Er zijn verschillende subsidies in het leven geroepen. Soms financieel, maar ook in de vorm van kennisvouchers. Daarmee kun je scholing bekostigen. Bedrijven kunnen al enkele jaren aanspraak maken op innovatievouchers voor metaal en engineering (Metal Valley Netherlands). Vergroting van de metaalindustrie wordt met deze vouchers bevorderd en financieel ondersteund. Ben je geïnteresseerd in deze subsidie? Neem dan contact met me op.

ICT

Heb je een ICT-bedrijf? Dan weet je dat de Nederlandse ICT-sector internationaal in hoog aanzien staat. Bedrijven timmeren flink aan de weg, vernieuwing en ontwikkeling horen erbij. Dat zijn niet alleen vernieuwingen op het vlak van big data en software. Maar ook op het gebied van bedrijfsinrichting. De overheid ziet daar het belang van in. Ze helpt graag mee om jouw bedrijf slagvaardig en sterk te maken. Bijvoorbeeld door een goede subsidieregeling. Jouw bedrijf spreekt daarmee de taal van de toekomst. En dat wekt weer het vertrouwen van jouw klanten. Reden dus om aandacht aan subsidies te besteden. Kom je er niet uit? Bel of mail met Leijs, dan nemen we de mogelijkheden door.

High Tech

Nederland is een toonaangevende speler in de High Tech industrie. Onze componenten, halffabricaten en eindproducten worden over de hele wereld toegepast. Kortom: goed voor de export, goed voor onze economie. Bedrijven innoveren continu. Op die manier blijven ze een voorname speler op de wereldmarkt. De concurrentie zit namelijk niet stil. De overheid ziet het belang van innovatie in. Ze wil graag dat Nederlandse high tech de toppositie behoudt. Daarom stimuleert de overheid techbedrijven met subsidieregelingen. Dat gebeurt landelijk, lokaal of regionaal. Dan wordt innoveren net wat gemakkelijker. Heb je een bedrijf in de high tech-sector? Dan kun je misschien van een subsidie profiteren. Dat helpt bij een investering. En vind je het lastig om de juiste regeling te vinden? Dan help ik je graag. Je krijgt snel een concreet antwoord op jouw vragen. Ik begeleid je bij een eventuele aanvraag.

Agro en food

De Nederlandse agro- en foodsector (landbouw en voedsel) is mondiaal een begrip. Agrariërs spannen zich dag en nacht in voor mooie producten. Die producten zijn over de hele wereld verkrijgbaar. Of het nu om een tomaat uit een kas gaat. Of zuivel voor een toetje. Maar lui achterover leunen is er bij agrariërs niet bij. Ze zoeken continu naar manieren om zich te verbeteren. Innovatie speelt in deze sector een belangrijke rol. Niet alleen vanwege de concurrentie uit andere landen. Maar ook omdat de agro- en foodsector voor belangrijke uitdagingen staat. Denk maar aan verspilling en voedselschaarste. Heeft jouw bedrijf onvoldoende middelen om te innoveren? Geen nood. De Nederlandse overheid kan dan uitkomst bieden. Dat geldt ook voor de Europese Unie (EU). Beide hebben een breed aanbod van subsidieregelingen. Neem een thema als duurzaamheid. Dat staat centraal in het Horizon 2020: Food Security-programma van de EU. Via dat programma kun je subsidie krijgen voor onder andere voedselveiligheid en een duurzame agrarische industrie. Tot en met 2020 is er nog ruim 1 miljard euro beschikbaar. Ik bekijk graag met jou of een Horizon 2020-subsidieaanvraag kans van slagen heeft. Maar ook andere subsidies nemen we onder de loep.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...