Financiering

Een voorbeeld van stimuleringsregelingen is die in de vorm van een lening of borgstelling. Deze lening kan worden gebruikt om uw innovatieplannen deels mee te financieren, of uw investering in (duurzame) bedrijfsmiddelen. Bij de borgstelling staat de overheid borg voor u waardoor kredietverlening door de bank bevorderd wordt. Een bijzondere is het Innovatief Borgstellingskrediet; bereikbaar wanneer u een WBSO subsidietoekenning heeft.

Dit is een complexere vorm van subsidies, waarbij samenspraak met uw accountant wellicht noodzakelijk is. Zeker de moeite waard om je in te verdiepen.
 

Groeifinanciering

Snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out, expansie in het buitenland of een reorganisatie; allemaal situaties waarin ondernemers doorgaans risicodragend vermogen nodig hebben. Toch blijkt die financiering vaak aanzienlijk lastiger te realiseren dan verwacht.

Met de regeling Groeifaciliteit helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit doet het ministerie door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Graag kom ik met je in contact om op sparrende wijze te zien welke subsidies en regelingen op jou van toepassing zijn. Bel of mail en we nemen contact op - dan is de eerste stap gezet.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

De subsidieregeling Jonge Landbouwers is een regeling bedoeld als steun in de rug om bijvoorbeeld het bedrijf dat jonge landbouwers van hun ouders hebben overgenomen, te moderniseren en duurzamer te maken.  Voorwaarden Jonge boeren die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn langdurige zeggenschap hebben in de onderneming zich voor het eerst hebben gevestigd op een landbouwbedrijf voldoende ...