Financiering

Een voorbeeld van stimuleringsregelingen is die in de vorm van een lening of borgstelling. Deze lening kan worden gebruikt om uw innovatieplannen deels mee te financieren, of uw investering in (duurzame) bedrijfsmiddelen. Bij de borgstelling staat de overheid borg voor u waardoor kredietverlening door de bank bevorderd wordt. Een bijzondere is het Innovatief Borgstellingskrediet; bereikbaar wanneer u een WBSO subsidietoekenning heeft.

Dit is een complexere vorm van subsidies, waarbij samenspraak met uw accountant wellicht noodzakelijk is. Zeker de moeite waard om je in te verdiepen.
 

Groeifinanciering

Snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out, expansie in het buitenland of een reorganisatie; allemaal situaties waarin ondernemers doorgaans risicodragend vermogen nodig hebben. Toch blijkt die financiering vaak aanzienlijk lastiger te realiseren dan verwacht.

Met de regeling Groeifaciliteit helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit doet het ministerie door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Graag kom ik met je in contact om op sparrende wijze te zien welke subsidies en regelingen op jou van toepassing zijn. Bel of mail en we nemen contact op - dan is de eerste stap gezet.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt momenteel aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken. Behalve op de stimulering van zonne-energie, zal de nieuwe regeling zich ook gaan richten op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Mensen moeten hun investering in zonnepanelen in ongeveer zeven jaar kunnen terugverdienen. De regeling moet in 2020 van start gaan. Bron: RvO ...

Op LinkedIn

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de stimuleringsregeling Energie Investerings Aftrek. Naar aanleiding van de positieve resultaten hiervan wil het kabinet de regeling continueren en er een nieuwe horizonbepaling met als datum 1 januari 2024 aan koppelen. Het kabinet neemt de aanbeveling over om het aftrekpercentage te verlagen. Uit het onderzoek blijkt dat het precieze aftrekpercentage in beperktere mate bepalend is voor de effectiviteit van de regeling. De verhoging van ...