Energiecoöperaties

Met de Postcoderoosregeling wordt het voor de deelnemers in energiecoöperaties aantrekkelijk gemaakt om te participeren in een collectief wind en / of zonnestroomproject. Een dergelijke installatie komt dan op de locatie of het dak van een (dak) eigenaar, die daarvoor al dan niet een vergoeding ontvangt.
De leden van de coöperatie leggen samen geld in en hiermee wordt de installatie (tendele) gefinancierd.

Wat is het voordeel voor de deelnemers?
In financiele zin: u krijgt 15 jaar lang 100% korting op de energiebelasting + de BTW daarover; in totaal zo'n € 0,12 per kWh. Dit rato van de omvang van uw inleg. Meer inleg, meer aandeel in de opgewekte electriciteit en daardoor een hogere korting. Deze korting wordt verrekend met uw energienota.
Daarnaast zal de coöperatie inkomsten genereren uit verkoop van de opgewekte electriciteit. Wat resteert na aftrek van de kosten komt toe aan de leden.
Daarnaast hoeft u zelf niet op zoek te gaan naar de juiste zonnepanelen, uw dak (met ongunstige ligging) blijft zoals het is etc.

Rol van Leijs Subsidie Advies

Het opzetten van een dergelijke coöperatie vergt nog al wat tijd, kennis en ervaring. Coöperaties werken veelal met vrijwilligers. Echter het opzetten en uitvoeren van een dergelijk project overstijgt veelal de mankracht die van vrijwilligers kan worden verwacht. Als procesbegeleider / uitvoerder kunnen wij u helpen om tot een sluitende businesscase te komen en waarom het uiteindelijk omgaat, tot een collectief systeem welk jarenlang schone energie zal opwekken met een mooi financieel rendement voor de deelnemers.

Afhankelijk van de vestigingsplaats (gemeente) van de coöperatie kan gebruik gemaakt worden van een financiele ondersteuning om de totstandkoming van collectieve energieprojecten te ondersteunen.

Op de website van Hieropgewekt vindt u uitgebreide informatie over de postcoderoosregeling ((Regeling Verlaagd Tarief): http://www.hieropgewekt.nl. 

U vindt daar onder andere ook diverse voorbeelddocumenten.

Ondersteuning nodig bij en postcoderoosproject? Bel of mail en ik neem contact met je op - dan is de eerste stap gezet.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt momenteel aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken. Behalve op de stimulering van zonne-energie, zal de nieuwe regeling zich ook gaan richten op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Mensen moeten hun investering in zonnepanelen in ongeveer zeven jaar kunnen terugverdienen. De regeling moet in 2020 van start gaan. Bron: RvO ...

Op LinkedIn

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de stimuleringsregeling Energie Investerings Aftrek. Naar aanleiding van de positieve resultaten hiervan wil het kabinet de regeling continueren en er een nieuwe horizonbepaling met als datum 1 januari 2024 aan koppelen. Het kabinet neemt de aanbeveling over om het aftrekpercentage te verlagen. Uit het onderzoek blijkt dat het precieze aftrekpercentage in beperktere mate bepalend is voor de effectiviteit van de regeling. De verhoging van ...