Energiebesparing

Een van de belangrijke speerpunten in het overheidsbeleid is energiebesparing. De overheid wil zowel particulieren, bedrijven en instellingen alsmede maatschappelijke organisaties zoals sportverengingen financieel ondersteunen om energiebesparende maatregelen uit te voeren.

Particulieren
Zo zijn er regelingen die stimuleren dat energiebesparing plaatsvindt in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Maar ook voor eigenaren van huurwoningen zoals woningcoöperaties zijn middelen bereikbaar.

Bedrijven
Een van de bekendere regelingen voor bedrijven is de Energie Investeringsaftrek (EIA). Hiermee krijgt u een aanzienlijke fiscale aftrekpost over het geinvesteerde bedrag. Hiertoe kunnen eventueel ook interne vervaardigingskosten worden gerekend.

Investeringsaftrek

Energie Investeringsaftrek
Welke investeringen komen in aanmerking?
Denk hierbij aan investeringen die te maken hebben met het verwarmen, koelen / vriezen, ventileren, isoleren / afschermen, verlichten, aandrijven en het hergebruik van energie (denk aan afvalwarmte). Maar ook investeringen die te maken hebben met (productie) processen, transportmiddelen, duurzame energie alsmede energieadvies komen in aanmerking.

In 2017 zijn de voorwaarden verbeterd waardoor uw investering eerder in aanmerking komt voor deze subsidiemogelijkheid.
 

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

De subsidieregeling Jonge Landbouwers is een regeling bedoeld als steun in de rug om bijvoorbeeld het bedrijf dat jonge landbouwers van hun ouders hebben overgenomen, te moderniseren en duurzamer te maken.  Voorwaarden Jonge boeren die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn langdurige zeggenschap hebben in de onderneming zich voor het eerst hebben gevestigd op een landbouwbedrijf voldoende ...