Energiesubsidies

Energiebesparing

Een lage energierekening is altijd fijn. Maar het is vaak moeilijk om energiebesparende maatregelen te nemen. Die zijn een flinke kostenpost. Wil je bezuinigen op jouw energieverbruik? Maar mis je de financiële middelen om bijvoorbeeld je kantoor te isoleren? Dan kun je bij de overheid terecht. Energiebesparing is namelijk een speerpunt in het overheidsbeleid. De overheid ondersteunt particulieren, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties (zoals sportclubs).

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Wil je met jouw bedrijf investeren in zuinige koel- en/of verwarmingsinstallaties, isolatie, ventilatie of duurzame verlichting? Of in hergebruik van energie (denk aan afvalwarmte, warmtepompen, zonnepanelen)? Dan is de Energie-investeringsaftrek (EIA) een bekende energiesubsidie. Investeer je in (productie)processen of transportmiddelen? Ook die projecten komen hiervoor in aanmerking.

Belastingvoordeel EIA

Met de EIA krijg je een aanzienlijke fiscale aftrekpost over het geïnvesteerde bedrag. Hiertoe kunnen eventueel ook interne vervaardigingskosten worden gerekend.

Milieu Investeringsaftrek (MIA)

Overweeg je een stille, schone en zuinige vrachtwagen aan te schaffen? Denk dan aan de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Een mooie regeling, ook als je verspilling van grondstoffen wilt voorkomen, grondstoffen wilt recyclen of wilt investeren in duurzame bouwmaterialen.

Belastingvoordeel MIA

Door de MIA geniet je ook van een aanzienlijk belastingvoordeel. Je kunt de MIA combineren met vervroegde afschrijvingen. Dan haal je fiscaal voordeel naar voren, wat tot een verbetering van jouw liquiditeitspositie leidt.

Energiesubsidie voor particulieren

Ook particulieren kunnen energiesubsidie aanvragen. Er zijn diverse subsidies voor huizen in de particuliere koopsector, maar ook voor eigenaren van huurwoningen (woningcoöperaties) zijn middelen beschikbaar. Eén van de regelingen voor particulieren is de postcoderoosregeling.

Postcoderoos

Zonnepanelen… misschien heb jij ze al op je dak. Of ken je iemand die ze heeft liggen. Wind- en zonne-energie (zonnepanelen) zijn belangrijke manieren om milieuvriendelijk energie op te wekken. Je kunt daarin investeren via energiecoöperaties/VVE’s. De overheid komt die investeerders tegemoet via de Postcoderoosregeling. De Postcoderoos maakt het voor investeerders aantrekkelijk om te participeren in een collectief wind- en/of zonnestroomproject. Leden van de coöperatie/VVE leggen samen geld in. Met de inleg wordt de installatie (ten dele) gefinancierd. Zonnepanelen bijvoorbeeld worden op locatie of het dak van een (dak)eigenaar gelegd. Die ontvangt daarvoor al dan niet een vergoeding.

Het kost wel de nodige tijd, kennis en ervaring om een coöperatie op te zetten. En dat gaat vaak jouw menskracht – of van andere vrijwilligers - te boven. Geen nood; als procesbegeleider/uitvoerder neem ik veel werk uit handen. Ik zorg bijvoorbeeld dat er een sluitende businesscase komt. Resultaat: er komt een collectief systeem dat jarenlang schone energie opwekt. En neem je deel aan zo’n coöperatie? Dan krijg je een mooi financieel rendement.

Wat is jouw voordeel?

Jij hebt een leuk voordeel: je krijgt vijftien jaar lang 100% korting op de energiebelasting. Dit gaat naar rato van de omvang van jouw inleg. Hoe hoger de inleg, hoe meer aandeel in de opgewekte elektriciteit. Daardoor valt de korting hoger uit. De korting wordt verrekend met de energienota. Daarnaast genereert de coöperatie inkomsten uit verkoop van opgewekte elektriciteit. Resteert er iets na aftrek van kosten? Dat komt toe aan de leden. Daarnaast hoef je zelf niet op zoek te gaan naar de juiste zonnepanelen. Jouw dak (met eventueel ongunstige ligging voor zonnepanelen) blijft zoals het is.

Op de website van Hieropgewekt vind je uitgebreide informatie over de postcoderoosregeling ((Regeling Verlaagd Tarief): www.hieropgewekt.nl
Behoefte aan ondersteuning bij een postcoderoosproject? Neem dan contact op met Leijs Subsidie Advies. Meer weten? Ik help je graag bij het kiezen van de juiste subsidie en help je met een eventuele aanvraag.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Per medio mei jl. zijn voor 1/3 deel van het beschikbare budget aanvragen ingediend. Het budget van de regeling betreft in 2019 circa € 11 mln voor aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen, waarbinnen € 4 mln speciaal bestemd is voor maatschappelijk vastgoed (nog geheel beschikbaar). De regeling sluit in augustus - of zoveel eerder als het budget is uitgeput. Er kan van deze subsidie gebruik worden gemaakt wanneer een ondernemer en of eindgebruiker investeert in een innovatie ten behoeve v...