Energiebesparing

Een van de belangrijke speerpunten in het overheidsbeleid is energiebesparing. De overheid wil zowel particulieren, bedrijven en instellingen alsmede maatschappelijke organisaties zoals sportverengingen financieel ondersteunen om energiebesparende maatregelen uit te voeren.

Particulieren
Zo zijn er regelingen die stimuleren dat energiebesparing plaatsvindt in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Maar ook voor eigenaren van huurwoningen zoals woningcoöperaties zijn middelen bereikbaar.

Bedrijven
Een van de bekendere regelingen voor bedrijven is de Energie Investeringsaftrek (EIA). Hiermee krijgt u een aanzienlijke fiscale aftrekpost over het geinvesteerde bedrag. Hiertoe kunnen eventueel ook interne vervaardigingskosten worden gerekend.

Investeringsaftrek

Energie Investeringsaftrek
Welke investeringen komen in aanmerking?
Denk hierbij aan investeringen die te maken hebben met het verwarmen, koelen / vriezen, ventileren, isoleren / afschermen, verlichten, aandrijven en het hergebruik van energie (denk aan afvalwarmte). Maar ook investeringen die te maken hebben met (productie) processen, transportmiddelen, duurzame energie alsmede energieadvies komen in aanmerking.

In 2017 zijn de voorwaarden verbeterd waardoor uw investering eerder in aanmerking komt voor deze subsidiemogelijkheid.
 

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt momenteel aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken. Behalve op de stimulering van zonne-energie, zal de nieuwe regeling zich ook gaan richten op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Mensen moeten hun investering in zonnepanelen in ongeveer zeven jaar kunnen terugverdienen. De regeling moet in 2020 van start gaan. Bron: RvO ...

Op LinkedIn

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de stimuleringsregeling Energie Investerings Aftrek. Naar aanleiding van de positieve resultaten hiervan wil het kabinet de regeling continueren en er een nieuwe horizonbepaling met als datum 1 januari 2024 aan koppelen. Het kabinet neemt de aanbeveling over om het aftrekpercentage te verlagen. Uit het onderzoek blijkt dat het precieze aftrekpercentage in beperktere mate bepalend is voor de effectiviteit van de regeling. De verhoging van ...