Duurzaamheid

Als ondernemer wilt u kosten besparen en tevens een bijdrage leveren om verspilling van grondstoffen te voorkomen of deze te recyclen. Of u wilt investeren in stille, schone en zuinige transportmiddelen of andere typen bedrijfsmiddelen. De overheid stimuleert dit. Uw investering kan ook betrekking hebben op ecologische systemen, biodiversiteit en bijvoorbeeld materiaalgebruik in nieuwe of bestaande gebouwen.Een van de regelingen waarmee u als ondernemer een financiële bijdrage kunt verkrijgen in deze milieuvriendelijke apparatuur is de Milieu Investeringsaftrek (MIA).

Belastingvoordeel

U geniet een aanzienlijk belastingvoordeel door de MIA. Al dan niet kan deze gecombineerd worden met vervroegde afschrijvingen waardoor u fiscaal voordeel naar voren haalt wat tot een verbetering van uw liquiditeitspositie leidt.
Dit is een voorbeeld van subsidieregelingen die u verder helpen te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Meer weten? Neem gerust even contact op met Leijs Subsidie Advies.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...