Duurzaamheid

Als ondernemer wilt u kosten besparen en tevens een bijdrage leveren om verspilling van grondstoffen te voorkomen of deze te recyclen. Of u wilt investeren in stille, schone en zuinige transportmiddelen of andere typen bedrijfsmiddelen. De overheid stimuleert dit. Uw investering kan ook betrekking hebben op ecologische systemen, biodiversiteit en bijvoorbeeld materiaalgebruik in nieuwe of bestaande gebouwen.Een van de regelingen waarmee u als ondernemer een financiële bijdrage kunt verkrijgen in deze milieuvriendelijke apparatuur is de Milieu Investeringsaftrek (MIA).

Belastingvoordeel

U geniet een aanzienlijk belastingvoordeel door de MIA. Al dan niet kan deze gecombineerd worden met vervroegde afschrijvingen waardoor u fiscaal voordeel naar voren haalt wat tot een verbetering van uw liquiditeitspositie leidt.
Dit is een voorbeeld van subsidieregelingen die u verder helpen te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Meer weten? Neem gerust even contact op met Leijs Subsidie Advies.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...