Duurzaamheid

Als ondernemer wilt u kosten besparen en tevens een bijdrage leveren om verspilling van grondstoffen te voorkomen of deze te recyclen. Of u wilt investeren in stille, schone en zuinige transportmiddelen of andere typen bedrijfsmiddelen. De overheid stimuleert dit. Uw investering kan ook betrekking hebben op ecologische systemen, biodiversiteit en bijvoorbeeld materiaalgebruik in nieuwe of bestaande gebouwen.Een van de regelingen waarmee u als ondernemer een financiële bijdrage kunt verkrijgen in deze milieuvriendelijke apparatuur is de Milieu Investeringsaftrek (MIA).

Belastingvoordeel

U geniet een aanzienlijk belastingvoordeel door de MIA. Al dan niet kan deze gecombineerd worden met vervroegde afschrijvingen waardoor u fiscaal voordeel naar voren haalt wat tot een verbetering van uw liquiditeitspositie leidt.
Dit is een voorbeeld van subsidieregelingen die u verder helpen te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Meer weten? Neem gerust even contact op met Leijs Subsidie Advies.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Per medio mei jl. zijn voor 1/3 deel van het beschikbare budget aanvragen ingediend. Het budget van de regeling betreft in 2019 circa € 11 mln voor aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen, waarbinnen € 4 mln speciaal bestemd is voor maatschappelijk vastgoed (nog geheel beschikbaar). De regeling sluit in augustus - of zoveel eerder als het budget is uitgeput. Er kan van deze subsidie gebruik worden gemaakt wanneer een ondernemer en of eindgebruiker investeert in een innovatie ten behoeve v...