Duurzaamheid

Als ondernemer wilt u kosten besparen en tevens een bijdrage leveren om verspilling van grondstoffen te voorkomen of deze te recyclen. Of u wilt investeren in stille, schone en zuinige transportmiddelen of andere typen bedrijfsmiddelen. De overheid stimuleert dit. Uw investering kan ook betrekking hebben op ecologische systemen, biodiversiteit en bijvoorbeeld materiaalgebruik in nieuwe of bestaande gebouwen.Een van de regelingen waarmee u als ondernemer een financiële bijdrage kunt verkrijgen in deze milieuvriendelijke apparatuur is de Milieu Investeringsaftrek (MIA).

Belastingvoordeel

U geniet een aanzienlijk belastingvoordeel door de MIA. Al dan niet kan deze gecombineerd worden met vervroegde afschrijvingen waardoor u fiscaal voordeel naar voren haalt wat tot een verbetering van uw liquiditeitspositie leidt.
Dit is een voorbeeld van subsidieregelingen die u verder helpen te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Meer weten? Neem gerust even contact op met Leijs Subsidie Advies.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt momenteel aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken. Behalve op de stimulering van zonne-energie, zal de nieuwe regeling zich ook gaan richten op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Mensen moeten hun investering in zonnepanelen in ongeveer zeven jaar kunnen terugverdienen. De regeling moet in 2020 van start gaan. Bron: RvO ...

Op LinkedIn

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de stimuleringsregeling Energie Investerings Aftrek. Naar aanleiding van de positieve resultaten hiervan wil het kabinet de regeling continueren en er een nieuwe horizonbepaling met als datum 1 januari 2024 aan koppelen. Het kabinet neemt de aanbeveling over om het aftrekpercentage te verlagen. Uit het onderzoek blijkt dat het precieze aftrekpercentage in beperktere mate bepalend is voor de effectiviteit van de regeling. De verhoging van ...