25-11-2022
WBSO subsidie ook in 2023 beschikbaar

Bent u ondernemer en gaat u (ook) in 2023 aan de slag met product (door) ontwikkeling of het ontwikkelen van programmatuur? Denk dan aan de subsidiemogelijkheid WBSO. De WBSO stimuleert ondernemingen om Speur- en Ontwikkelwerk (S&O) uit te voeren. Dankzij de WBSO worden uw kosten aanzienlijk lager.

De belangrijkste voorwaarden:

  • U ontwikkelt zelf nieuwe programmatuur, een (tastbaar) product of productieproces
  • Uw bedrijf betaalt inkomsten en/of loonbelasting
  • De S&O-werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden

Bijdrage

  • Voor zelfstandigen: een vaste aftrek van ruim € 13.000 of € 20.000 (starters)
  • Voor werkgevers: 32% of 40% (starters). Boven € 350.000 subsidiabele kosten: 16%

Deadline

  • Voor zelfstandigen: 1 januari 2023
  • Voor werkgevers: 20 december 2022

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiële middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool op...