25-11-2022
Subsidie voor (ombouwen) bouwwerktuigen
Er is nog budget beschikbaar voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Voor SSEB Aanschaf is het nog beschikbaar budget € 170.000. Voor SSEB Retrofit gaat het om € 684.000.
 
Het doel van de regeling is om de stikstofuitstoot van bouwmaterieel  bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen) te reduceren op een wijze die zoveel mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. 
 
Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 40%; voor MKB-ers 50% van de meerkosten c.q. ombouwkosten.
 
Deadline
Aanvragen voor deze budgetten kunnen worden ingediend tot en met 30 december 2022.

Bron: RvONieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiële middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool op...