26-09-2022
WBSO; innovatiesubsidie 2023

Deze innovatiesubsidie blijft in 2023 ongewijzigd ten opzichte van 2022.  Om van deze regeling gebruik te maken zijn er verschillende voorwaarden zoals:

  • U ontwikkelt zelf nieuwe programmatuur, een (tastbaar) product of productieproces, of u doet technisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • Uw bedrijf betaalt inkomstenbelasting en/ of loonbelasting.
  • De S&O-werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden. U kunt alléén WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden.

Bijdrage
Over de 1e € 350.000: 32% (starters 40%). Boven € 350.000 is de bijdrage 16%. Zelfstandigen krijgen een (extra) verhoging van de zelfstandigenaftrek

Deadline
De aanvraag ingaande januari 2023 moet medio december zijn ingediend.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

In januari start de regeling InnovatieProject. Met het InnovatieProject kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een prototype van een innovatie. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een prototype, product, dienst of proces. Bijdrage De subsidie is 35% met een maximum van € 50.000. Deadline Eerstvolgende indiendata: 25 januari en 15 maart.   ...