26-09-2022
10 miljoen euro voor omscholing naar kansrijke beroepen

Het doel van de regeling Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen is het ondersteunen van omscholingstrajecten voor werknemers richting beroepen in de ICT en techniek, waar nog veel vacatures openstaan.

Op basis van de regeling kan een werkgever subsidie aanvragen voor het faciliteren van een of meer omscholingstrajecten die zijn gericht op het verwerven van de benodigde competenties, kennis en ervaring door een of meer werknemers ten behoeve van de uitoefening van een ICT- en techniek-kansrijk beroep. Een werkgever kan voor maximaal zes omscholingstrajecten subsidie aanvragen.

Bijdrage
De subsidie bedraagt € 3.750 per omscholingstraject. 

Deadline
Aanvragen kunnen van 26 september tot en met 1 december 2022  worden ingediend. First in - First serve.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...