28-07-2022
Subsidieregeling Praktijkleren

Het doel van de Subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

In aanmerking voor subsidie komen bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen. Voor mbo en vmbo leerplaatsen geldt dat de werkgever een erkend leerbedrijf moet zijn. Deze werkgevers komen voor de begeleiding van o.a. de volgende groepen voor subsidie in aanmerking:

  • deelnemers aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft;
  • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet deel uitmaken van de opleiding.
  • leerlingen binnen het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel in het voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs;
  • leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) in het voortgezet onderwijs;

Bijdrage
Maximaal € 2.700 per leerling.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 16 september worden ingediend.
 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...