30-05-2022
Herstelmaatregelen Natuur en Biodiversiteit

Welke projecten komen in aanmerking voor Innovation Fund 2022?

Uw project moet gericht zijn op een van de volgende focusgebieden:

  •     Carbon Capture, Utilsation and Storage (CCUS), ofwel het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO2;
  •     Koolstofarme technologieën/processen binnen de energie–industrie;
  •     Het genereren van hernieuwbare energie;
  •     Het opslaan van energie.

Uit uw project moet blijken dat uw idee effectief is in het tegengaan van uitstoot van broeikasgassen en dat deze zeer innovatief is. Het moet ook een zekere volwassenheid hebben bereikt en wordt beoordeeld op schaalbaarheid en kostenefficiëntie. Is uw project nog niet volwassen genoeg, maar voldoet het wel aan de eerste twee criteria (tegengaan van uitstoot van broeikasgassen en zeer innovatief)? Dan komt u mogelijk in aanmerking komen voor projectontwikkeling-ondersteuning. 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...