30-05-2022
Energie besparen - Energie opwekken: subsidies

Versterkt door de fors gestegen energieprijzen zijn organisaties op zoek naar mogelijkheden om te besparen en/of zelf op te wekken, al dan niet in combinatie met energieopslag. De overheid biedt meerdere stimuleringsregelingen om de energietransitie te versnellen. Deze regelingen zijn er op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. Er zijn regelingen voor sportverenigingen, non-profit instellingen en bedrijven. Ondernemingen kunnen o.a. gebruik maken van de volgende regelingen:

  • Energie Investeringsaftrek (EIA); een extra aftrekpost over het investeringsbedrag; zowel voor energiebesparing als het opwekken van energie
  • Hernieuwbare Energietransitie (HER+); subsidie voor innovaties die CO2 verminderen
  • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE); bijdrage bij aanschaf warmtepompen, zonneboilers e.d.
  • Demonstratie Energie - en Klimaatinnovatie (DEI+); subsidie voor ondernemers met een energie-innovatie
  • Brabant Geeft Energie; subsidie voor ondernemers die willen gaan investeren in nieuwe vormen van energie opwek - opslag e.d.

Dit is een korte opsomming van regelingen waarmee ondernemers worden gestimuleerd werk te maken van CO2 reductie. Graag bespreken wij met u welke regeling (en) bij uw plannen aansluiten.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...