30-05-2022
Energie besparen - Energie opwekken: subsidies

Versterkt door de fors gestegen energieprijzen zijn organisaties op zoek naar mogelijkheden om te besparen en/of zelf op te wekken, al dan niet in combinatie met energieopslag. De overheid biedt meerdere stimuleringsregelingen om de energietransitie te versnellen. Deze regelingen zijn er op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. Er zijn regelingen voor sportverenigingen, non-profit instellingen en bedrijven. Ondernemingen kunnen o.a. gebruik maken van de volgende regelingen:

  • Energie Investeringsaftrek (EIA); een extra aftrekpost over het investeringsbedrag; zowel voor energiebesparing als het opwekken van energie
  • Hernieuwbare Energietransitie (HER+); subsidie voor innovaties die CO2 verminderen
  • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE); bijdrage bij aanschaf warmtepompen, zonneboilers e.d.
  • Demonstratie Energie - en Klimaatinnovatie (DEI+); subsidie voor ondernemers met een energie-innovatie
  • Brabant Geeft Energie; subsidie voor ondernemers die willen gaan investeren in nieuwe vormen van energie opwek - opslag e.d.

Dit is een korte opsomming van regelingen waarmee ondernemers worden gestimuleerd werk te maken van CO2 reductie. Graag bespreken wij met u welke regeling (en) bij uw plannen aansluiten.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...