21-01-2021
Meer circulaire economie en duurzaam bouwen in MIA/Vamil 2021

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen ook in 2021 stimuleren. Dit gebeurt onder andere via de regeling Milieu investeringsaftrek (MIA/Vamil). Elk jaar wordt de milieulijst geactualiseerd. In de lijst 2021 vallen onder andere op dat er meer mogelijkheden zijn wanneer er sprake is van elektrificatie in de bouwsector en bij circulair ondernemen.

Bij circulair ondernemen hebben we het over de thema's:

  • Biobased economy
  • Producten slimmer maken en gebruiken (refuse, rethink, reduce)
  • Levensduur verlengen (re-use)
  • Recycling
  • Toepassen van recyclaat
  • Betere afvalscheiding
  • Het voorkomen van emissies uit afvalstromen

In de Milieulijst 2021 zijn vele honderden bedrijfsmiddelen opgenomen die voor MIA (Vamil) in aanmerking komen. Een kleine greep uit deze lijst: recyclingapparatuur, glasversnipperaar, electrische bestelauto, electrische verreiker, biodiversiteitversterkende voorzieningen, infiltratiesysteem, circulair (utiliteits) gebouw, recyclebare dakbedekking en circulair tapijt. Daarnaast zijn er vele bedrijfsmiddelen opgenomen welke hun toepassing vinden in de agro-sector.

Bijdrage
Afhankelijk van het door u geinvesteerde bedrijfsmiddel bedraagt de MIA 36%, 27% of 13,5%. De MIA wordt in mindering gebracht op de winst, u betaalt daardoor minder belasting. De meeste bedrijfsmiddelen komen daarnaast ook in aanmerking voor vervroegde afschrijving. Bovendien kan ook de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) van toepassing zijn.

Deadline
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...