31-08-2020
Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. 

Subsidie wordt verleend voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Maar ook voor de verduurzaming van de sportvelden, kleedkamers, tribunes, kantines e.d.

Onder andere de volgende activiteiten komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie

    Maatregelen energiebesparing:
        1 Verlichting:
            1.1 Sportveldverlichting;
            1.2 LED verlichting.
        2 Ventilatie, verwarming en tapwater:
            2.1 Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties;
            2.2 Warmtepomp;
            2.3 Warmteterugwinning uit douchewater.
        3 Bouwkundig:
            3.1 HR-glas voor bestaande sportaccommodaties;
            3.2 HR-glas voor nieuwe sportaccommodaties;
            3.3 Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties.
        4 Duurzame energieopwekking:
            4.1 Zonnecollectorsysteem;
            4.2 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 30%
Er is momenteel nog een budget van € 66 miljoen beschikbaar.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...