22-07-2020
Twee nieuwe COVID-19 subsidieregelingen in Gelderland

De provincie Gelderland heeft twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd om bedrijven en organisaties te ondersteunen die zijn getroffen door de coronacrisis.

De eerste nieuwe regeling betreft:
De regeling 'Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties COVID-19'. Vanuit deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan bedrijven of organisaties in de sectoren horeca, dagrecreatie, evenementenbranche of verblijfsrecreatie.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen; of
  • het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie, in verband met de anderhalvemetersamenleving.

Bijdrage
De subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen, bedraagt € 3.500. De subsidie voor het uitvoeren van maatregelen in organisatie en bedrijfsvoering, in verband met de anderhalvemetersamenleving, bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 5.000. Het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 1,5 miljoen. 

De 2e regeling betreft: 'Tijdelijke maatregelen monumenten met een publieksfunctie en regionale musea in verband met Covid 19'. Vanuit deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan de exploitanten van regionale musea of monumenten met een publieksfunctie. 

Deadline
Vanaf 4 augustus a.s. kunnen aanvragen worden ingediend.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor: Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf). Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool). Ee...