22-06-2020
Opnieuw innovatiesubsidie Gelderland en Overijssel

Gelderland en Overijssel investeren opnieuw in innovatie. OP-oost zal binnenkort worden opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Naast de de mogelijkheid om aanvragen in te dienen voor grote R&D-projecten in Gelderland, wordt het binnenkort ook weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor projecten gericht op slimme CO2-reductie. Ook voor aanvragen van Overijsselse ondernemers komt weer beperkt budget beschikbaar, zoals eerder deze week al aangekondigd.

De extra € 11,2 miljoen is als volgt verdeeld:

    Gelderland:
        het budget voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (economische innovatie) wordt opgehoogd van € 6 miljoen naar € 9,1 miljoen;
        het budget voor slimme CO2-reductieprojecten wordt opgehoogd van € 0 naar € 5,4 miljoen.
    Overijssel:
        het budget voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (economische innovatie) wordt opgehoogd van € 0 naar € 1,7 miljoen;
        het budget voor slimme CO2-reductieprojecten wordt opgehoogd van € 0 naar € 1 miljoen.

Bijdrage
De subsidie bedraagt minimaal € 350.000,-- en maximaal € 2.000.000,-- per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is. Voor een MKB-ondernemer is dit maximaal 50%.

Deadline
De uiterste indieningsdatum is 30 september 2020. Behandeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 




Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor: Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf). Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool). Ee...