20-12-2019
Bevordering Duurzame Energie Zuid-Nederland

Vanuit het programma OP-ZUID is er een nieuwe subsidiemogelijkheid beschikbaar.

Er kunnen aanvragen ingediend worden binnen het thema bevordering van duurzame energie. 

Doel:
Het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, efficientie en besparing. De focus ligt op de gebouwde omgeving (woon, werk, recreatie). Het gaat om de "slimme uitrol" van vernieuwing in alle aspecten van het energiesysteem waardoor er direct wordt bijgedragen aan energiebesparing of productie van duurzame energie.

Bijdrage:
Het subsidiepercentage is maximaal 40%; de maximale bijdrage is € 1.500.000

Deadline:
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 25 mei 2020

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...