20-12-2019
Open call ter verbetering van het leven van mensen met een chronische aandoening

Deze oproep is gericht op de verbetering van het alledaagse leven voor mensen met een chronische aandoening, en de versterking van hun zelfregie in hun alledaagse omgeving. 

Doel:
Meer regie voor mensen met een chronische aandoening

De oproep biedt financiële steun aan projecten die werken aan nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheids­concepten die aan deze doelen bijdragen. De werkwijze betreft een ontwerpend onderzoek, dat wordt uitgevoerd door interdisciplinaire teams in nauwe samenwerking met de mensen zelf voor wie het initiatief verschil moet maken.

Wie kan aanvragen?
Nieuwe of bestaande coalities van gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, particuliere initiatiefnemers, ondernemers en mensen met een aandoening worden uitgenodigd om samen met ontwerpers een aanvraag in te dienen.

Criteria (samenvatting)
Ontwerpers kunnen samen met partijen uit de zorg en welzijn een voorstel in dienen voor een ontwerpend onderzoek op (één van) de onderstaande ontwerpopgaven:

  • Eigen regie in het alledaagse leven
  • Versterking van samenredzaamheid
  • Mensgerichte gezondheidsconcepten

Deze eerste fase resulteert in een uitgewerkt (project)plan waarmee subsidie kan worden aangevraagd voor het vervolg. Voor de tweede fase is per project een budget van € 80.000 incl. btw beschikbaar.

Bijdrage:
Maximaal € 40.000,- per project (eerste fase)

Deadline:
Aanvragen kunnen tot  4 februari 2020 worden ingediend.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...