16-10-2019
Nieuwe subsidie: "Koolstofarme Economie"

Stimulus meldt dat de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 naar verwachting zal worden opengesteld  voor aanvragen met betrekking tot het onderdeel 'Koolstofarme Economie'.

Evenals de vorige call zal de nieuwe call zich richten op duurzame energie en energiereductie in de gebouwde omgeving. Met de gebouwde omgeving wordt een aaneengesloten gebied met hoofdzakelijk woon-, werk- of recreatiefunctie bedoeld. Demonstratieprojecten op bedrijventerreinen die een grote kennisdisseminatie-component hebben en gericht zijn op duurzame gebouwen zijn ook toegestaan.

In het kader van het onderdeel 'Koolstofarme Economie' stimuleert OPZuid de slimme uitrol van innovatieve technologieën, instrumenten en niet-technologische aspecten die zijn gericht op het bevorderen of aanwenden van koolstofarme technologieën. Te ondersteunen projecten moeten bijdragen aan duurzame energieproductie, energie-efficiëntie en energiebesparing, en moeten als wegbereider en aanjager dienen van grootschalige toepassing in een later stadium.

Bijdrage
Het budget voor de call bedraagt € 7.781.302. De maximale bijdrage per project bedraagt € 1,5 miljoen.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 2 december 2019 tot en met 25 mei 2020.

Aanvragers moeten gevestigd zijn in één van de die zuidelijke provincies. Uitzonderingen zijn mogelijk.

Bron: Stimulus
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...