16-10-2019
WBSO subsidie: in 2020 in een nieuw jasje

Met de regeling WBSO stimuleert de overheid ondernemers tijd en geld te steken in innovatie; hierbij kan het gaan om de ontwikkeling van zaken van fysieke aard en / of programmatuur. De aanvraagprocedure wordt minder star ingericht zoals tot op heden het geval is. De 2 wijzigingen zijn:

  • Het verdwijnen van de tussenmaand. Concreet betekent dit dat aanvragers bijvoorbeeld op 31 januari een aanvraag kunnen indienen waarvan de speur- en ontwikkelingswerkzaamheden op 1 februari starten i.p.v. 1 maart.
  • Vanaf 2020 kan voortaan 4 keer per jaar een aanvraag worden ingediend; dit was 3 keer. Een aanvraagperiode moet zoals voorheen minimaal 3 maanden bedragen.

Wilt u vanaf 1 januari 2020 starten met het speur- en ontwikkelingswerk, dan moet de aanvraag nog één keer uiterlijk 30 november a.s. zijn ingediend. 

Met de WBSO subsidie worden de innovatiekosten verlaagd. De bijdrage is 32% of 40% (starters). Dit voordeel wordt berekend over de WBSO loonsom + de WBSO kosten en uitgaven. Wanneer de subsidiabele kosten boven € 350.000 uitkomen geldt vanaf dat nivo 16%.

Voor zelfstandigen (niet in loondienst) wordt het voordeel gegeven in de vorm van een aanzienlijke verhoging van de zelfstandigenaftrek, in 2019 € 12.775; eventueel te verhogen met € 6.391 voor startende zelfstandigen.

Toekenning van de WBSO subsidie leidt tot het in aanmerking komen van andere stimuleringsregelingen.

De WBSO subsidie bestaat inmiddels 25 jaar; destijds voor mij de eerste kennismaking met het onderwerp subsidieverwerving.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...