18-09-2019
Opnieuw subsidie voor zonnestroom

Vanaf eind oktober kunnen er subsidieaanvragen worden ingediend voor zonnestroomprojecten. Het is onzeker of die mogelijkheid in 2020 er weer zal zijn.

SDE-subsidie voor zonne-energie
Deze subsidie is vooral populair voor zonnestroomprojecten. Het leeuwendeel van alle SDE-aanvragen heeft betrekking op dit soort installaties. Het kan daarbij gaan om zonnepanelen op daken of aan gevels, zonneweiden/zonneparken of drijvende zonnestroominstallaties.

Bijdrage
De SDE subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van gewone grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie. Dat gebeurt voor een periode van 15 jaar.

Waaraan moet worden voldaan?
De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • het moet gaan om een PV-installatie met een piekvermogen van minimaal 15 kWp (dit komt neer op circa 55 zonnepanelen, afhankelijk van het type);
  • een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting met een doorlaatwaarde van méér dan 3×80 A);
  • een positieve ‘transportindicatie’ van de netbeheerder;
  • indien noodzakelijk: een bouw- of omgevingsvergunning die geldt voor de hele looptijd van het project (15 jaar).

Deadline
De aanvraagperiode loopt van 29 oktober tot en met 14 november (3 weken)

LET OP: 
De overheid wil met het beschikbare budget (€ 5 miljard) zoveel mogelijk capaciteit schone energie stimuleren. Een aanvraag in de eerste week levert minder subsidie op dan in week 2 of 3. Maar een aanvraag na week 1 kan betekenen dat het beschikbare budget al is opgevraagd.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...