18-09-2019
Nog volop budget voor innovaties OOST-Nederland

Ondernemingen in Overijssel en Gelderland komen in aanmerking voor een bijdrage vanuit de regeling OP-OOST. Deze bestaat uit twee onderdelen:

 • Slimme CO2-reductie
 • Grote R&D-samenwerkingsprojecten

Voor het onderdeel Slimme CO2-reductie is per 5 september het gehele budget (€ 17,4 mio) nog beschikbaar. Voor het onderdeel Grote R&D-samenwerkingsverbanden, is nog ruim € 16 mio beschikbaar.

Slimme CO2-reductie:
Met deze subsidieregeling kunnen projecten worden ondersteund die naast koolstofarme innovatie gericht zijn op; 

  1. het ontwikkelen & uittesten van nieuwe concepten & processen;
  2. onderzoek & ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen;
  3. ontwikkeling, testen, of demonstreren van innovatieve technologieën gericht op:
   • slimme (distributie)systemen;
   • de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen;
   • energieopslag;
   • energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de woningbouw;
   • het terugdringen of hergebruik van grondstoffen en mineralen,
   • het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.
  4. slimme uitrol: pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie in een operationele omgeving als laatste stap voor de marktintroductie.
  5. het verrichten van experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.
  6. exploitatie en upgraden van een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.

Bijdrage
De bijdrage is maximaal 50%.

Grote R&D-projecten
Binnen deze openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op algemene innovatie. De bijdrage is maximaal 50%

Deadline
Tot en met 31 oktober 2019 kunnen aanvragen worden ingediend.

Bron: OP-OOST

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Per medio mei jl. zijn voor 1/3 deel van het beschikbare budget aanvragen ingediend. Het budget van de regeling betreft in 2019 circa € 11 mln voor aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen, waarbinnen € 4 mln speciaal bestemd is voor maatschappelijk vastgoed (nog geheel beschikbaar). De regeling sluit in augustus - of zoveel eerder als het budget is uitgeput. Er kan van deze subsidie gebruik worden gemaakt wanneer een ondernemer en of eindgebruiker investeert in een innovatie ten behoeve v...