05-12-2016
Weinig kennis bij werkgevers over sociale regelingen en subsidies
Adviesbureau Willis Towers Watson onderzocht in oktober 2016 in hoeverre Nederlandse organisaties bekend zijn met sociale verzekeringsregelingen.
 
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat vier op de tien Nederlandse organisaties geen idee heeft op welke sociale regelingen en subsidies zij een beroep kunnen doen voor hun werknemers. Zij weten niet welke regelingen beschikbaar zijn bij gemeenten en overheid en wanneer zij voor hun werknemers recht hebben op deze regelingen. Slechts een kleine 10% van de organisaties geeft aan precies te weten welke regelingen er bestaan. Hierdoor laten veel organisaties geld liggen dat beschikbaar is gesteld door de overheid. 

Een groot deel van de organisaties loopt al vast bij verdieping in de beschikbare regelingen en mogelijkheden. Zij hebben namelijk geen idee waar zij deze informatie kunnen vinden. Tevens vindt bijna de helft van de bedrijven (43%) dat de centrale overheid de verantwoordelijkheid moet nemen om bedrijven proactief te informeren over deze regelingen. 

Daarnaast hebben de werkgevers vaak ook beperkt inzichtelijk hoe hun eigen werknemerspopulatie eruit ziet. Zo weet ruim een kwart niet of hun bedrijf voldoet aan het quotum arbeidsbeperkten van de Participatiewet. Van de organisaties die wel gebruik maken van sociale verzekeringen, controleert bijna de helft pas achteraf of er regelingen zijn gemist. 

Bron: www.nationaleonderwijsgids.nlNieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...