15-11-2016
Nieuwe subsidie voor maritieme sector
TKI Maritiem stelt geld beschikbaar voor het inhuren van innovatiemakelaars door het maritiem MKB. Doel is om mkb-ondernemers te begeleiden bij het innovatieproces, het opzetten van een business case of te ondersteunen bij het in de markt zetten van hun product of dienst. De innovatiemakelaar is zowel interessant voor een startende mkb-er als voor een bedrijf dat al enige tijd bezig is. De regeling loopt tot 31 augustus 2017. De vergoeding bedraagt 50% van de kosten tot een bedrag van € 10.000. Innovatiemakelaars kunnen ingeschakeld worden ter ondersteuning van: Vraagarticulatie: startende mkb-ers ondersteuning te geven om de technische innovatie in de markt te helpen valoriseren door een heldere vraagarticulatie. Veel technische mkb-ers proberen via ‘technology push’ in de markt te komen waardoor proposities vaak mislukken. Innovatie makelaars kunnen helpen door de technische innovatie via ‘market pull’ benadering in de markt te zetten; Innovatieproces: Begeleiding van het innovatieproces vanaf idee tot aan customer development. De innovatiemakelaar is hierbij procesbewaker en helpt structuur aan te brengen in het proces van innovatie naar business; Netwerkfunctie en samenwerkingsverbanden Sommige mkb-ers (omdat ze startend zijn of zich in een niche bevinden) hebben moeite om business uit hun innovatie te realiseren. Aansluiting vinden met grotere bedrijven is vaak noodzakelijk. Innovatiemakelaars bieden ondersteuning voor het vormen van consortia voor innovatiecreatie en implementatie doordat ze snel in hun professioneel netwerk kunnen schakelen; Business Case Inhuur van innovatiemakelaars met financiële expertise, gericht op het bieden van hulp bij het opzetten van investeringsvoorstellen. De werkzaamheden van de innovatiemakelaar moeten erop zijn gericht om te adviseren hoe er maximale waarde in de onderneming kan worden gecreëerd (bijvoorbeeld een IP strategie), welke financiële risico’s en welke risico mitigerende maatregelen er nodig zijn om financiering rond te krijgen. Koppeling thema’s TKI Maritiem De producten of diensten van de betreffende mkb-er dienen te voldoen aan een van de thema’s die gedefinieerd staan in de innovatieagenda van het TKI Maritiem: Nederland: de Maritieme Wereldtop. De innovatiethema’s zoals gedefinieerd in de innovatieagenda: 1. Winnen op zee 2. Schone Schepen 3. Slim en veilig varen 4. Effectieve infrastructuur Bron: TKI MaritiemNieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...