Subsidie kansen voor u

Met subsidies wil de overheid ondernemers e.d. stimuleren te innoveren, duurzaam te ondernemen, personeel in dienst te nemen - op te leiden e.d. Er zijn verschillende soorten stimuleringsregelingen mogelijk: subsidies, investeringspremies, achtergesteld krediet, garanties en belastingkortingen. Voor MKB-bedrijven, agro-ondernemingen bestaan veel subsidiemogelijkheden op landelijk, provinciaal en lokaal gebied.

Subsidies vergroten de kansen op uw groei, realisatie van uw project of helpen bij het oplossen van problemen op het gebied van bijvoorbeeld milieu, energie, mensen die lastiger aan een baan kunnen komen.

Subsidies kunnen beschikbaar zijn in een geldbedrag of een voucher waarmee u bijvoorbeeld kennis kunt inkopen die u zelf tekort komt.

Leijs Subsidie Advies

Leijs Subsidie Advies is opgericht door Sjef Leijs. Sjef kwam als accountant zo'n 20 jaar geleden in aanraking met het onderwerp subsidies. Vanuit zijn dagelijkse praktijk als adviserend accountant zag hij dat veel MKB-ers niet of maar beperkt op de hoogte waren van subsidies. Dat was de reden om zich actief met het onderwerp bezig te gaan houden.

Sjef is zelf ondernemer en kent als geen ander de vraagstukken waar u als ondernemer mee kampt. Daarom kan Leijs Subsidie Advies inspelen op deze vraagstukken en een passend antwoord bieden op uw uitdaging. Zeer pragmatisch en concreet.

Graag kom ik met je in contact om op sparrende wijze te zien welke subsidies en regelingen op jouw situatie van toepassing zijn. Bel of mail en ik neem contact met je op - dan is de eerste stap gezet.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

 Deze subsidie is gericht op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties waarbij de kennis en innovatie praktijkrijp wordt gemaakt voor grootschalige toepassing ervan in de praktijk van de landbouw en agrofood. De subsidie bedraagt 40% tot 70%. Aanvragen kunnen vanaf 5 maart a.s. worden ingediend. ...

Op LinkedIn

Innovatieve ondernemers kunnen vanaf half april weer subsidie aanvragen vanuit Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Deze subsidie sluit goed aan bij innovatieve mkb-ers en neemt een deel van het financiele risico weg, of biedt de mogelijkheid om uw project te versnellen of uitgebreider op te pakken. Er is subsidie voor haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten. MIT Haalbaarheid MIT Haalbaarheid wordt opengesteld van 17 april tot en met 6 september. De beoordeling van de haal...