Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Innovatie

Je bent een gedreven ondernemer en altijd bezig met vernieuwing. Je wilt een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt brengen, maar voordat het zover is, wil je jouw idee toetsen, een haalbaarheidsstudie doen of misschien zelfs wel een prototype ontwikkelen. Financiële ondersteuning is dan zeer welkom. Een subsidie beperkt jouw risico en zorgt ervoor dat je jouw innovatie sneller tot stand kunt brengen.

Er zijn veel regelingen op dit gebied. veel provincies hebben hun eigen regelingen. Binnen provincies hebben steden of regio’s vaak specifieke stimulerings- en innovatieregelingen. Leijs Subsidie Advies zoekt op basis van jouw plannen de bijpassende innovatieregeling(en). Ik adviseer en neem jou het werk uit handen voor het aanvragen van de subsidie. Samen streven we naar een kansrijke subsidieaanvraag.

Een aantal voorbeelden van innovatiesubsidies

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de WBSO kun je de kosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development (R&D) genoemd, verlagen. Met deze regeling stimuleert de overheid innovaties door Nederlandse bedrijven. Je draagt in de praktijk minder loonheffing af. En ben je een zelfstandige? Dan krijg je een vaste aftrek voor S&O. Daarnaast is er een extra tegemoetkoming voor starters.

Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid)

Duurzaam ondernemen is – helaas – ook vaak duur. Daarom is het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid) in het leven geroepen. Het OPZuid is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Ontdek zelf de waarde van duurzaam ondernemen. Het is bij elk bedrijf een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering.

Operationeel Programma OOST (OP-OOST)

Het Operationeel Programma OOST is hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. Zo is er onder andere subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) welke kan worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties.

MIT-regeling

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het MKB over regiogrenzen heen. De MIT-regeling is er voor haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot), kennisvouchers en TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.

Kennisvouchers

Een kennisvoucher is een goed middel om kennis te optimaliseren of uit te breiden. Daarmee kun je investeren in een cursus of opleiding. Je helpt zo jouw bedrijf, jezelf of jouw medewerkers verder. De overheid kan je tegemoetkomen in die investering. Ik zoek graag voor je uit welke kennisvoucher het meest geschikt is.

Innovatiebox

Een bijzondere regeling is de Innovatiebox. Dit is een fiscale regeling voor BV’s. Een nader te bepalen deel van de jaarlijkse winst wordt belast tegen 4% of 5% vennootschapsbelasting. Dat gebeurt gedurende een periode van veelal vier tot vijf jaar.

Vroege Fase Financiering (VFF)

Wil je ervoor zorgen dat jouw idee van plan- naar startfase gaat? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een Vroegefasefinanciering.

SEED Capital

SEED Capital ondersteunt start-ups. De overheid stimuleert hiermee innovators in de creatieve en technologische sector bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Investeringsvoorbereidingsstudies DHI-regeling

Wil je weten of jouw investering loont in het buitenland? Dan zijn investeringsvoorbereidingsstudies zinvol.

Benieuwd of je in aanmerking kunt komen voor één of meerdere regelingen? Of innoveer jij samen met een andere (buitenlandse) partij? Bel of mail mij voor een kop koffie. Dan weet je snel of een aanvraag kans van slagen heeft.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...