Financiering

Goed bezig: je hebt plannen om zuinigere bedrijfsauto’s te kopen. Of om verspilling tegen te gaan op de werkvloer. Via een borgstelling of lening kun je deze plannen financieren. Er zijn op dat gebied verschillende stimuleringsregelingen. Daarmee kun je (deels) innoveren of investeren in (duurzame) bedrijfsmiddelen. Bij de borgstelling staat de overheid borg voor jou. Zo wordt kredietverlening door de bank bevorderd.

Innovatief Borgstellingskrediet

Een bijzondere is het Innovatief Borgstellingskrediet. Dat is bereikbaar als je een WBSO-subsidietoekenning hebt. Dit is een complexere vorm van subsidie, waarbij samenspraak met jouw accountant noodzakelijk is. Zeker de moeite waard om ons samen in te verdiepen!

Groeifinanciering

De zaken gaan goed. Jouw bedrijf groeit snel, je wil een ander bedrijf overnemen of uitbreiden naar het buitenland. Allemaal situaties waarin je doorgaans risicodragend vermogen nodig hebt. Toch blijkt die financiering vaak aanzienlijk lastiger te realiseren dan verwacht.

Met de regeling Groeifaciliteit kun je risicodragend vermogen aantrekken. Het ministerie van Economische Zaken verstrekt hierbij garanties op achtergestelde leningen van banken of aandelen van participatiemaatschappijen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Meer weten? Graag kom ik vrijblijvend bij je langs. We overleggen dan welke subsidies en regelingen bij jouw bedrijf passen. Bel of mail. Dan is de eerste stap gezet!

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...