Financiering

Goed bezig: je hebt plannen om zuinigere bedrijfsauto’s te kopen. Of om verspilling tegen te gaan op de werkvloer. Via een borgstelling of lening kun je deze plannen financieren. Er zijn op dat gebied verschillende stimuleringsregelingen. Daarmee kun je (deels) innoveren of investeren in (duurzame) bedrijfsmiddelen. Bij de borgstelling staat de overheid borg voor jou. Zo wordt kredietverlening door de bank bevorderd.

Innovatief Borgstellingskrediet

Een bijzondere is het Innovatief Borgstellingskrediet. Dat is bereikbaar als je een WBSO-subsidietoekenning hebt. Dit is een complexere vorm van subsidie, waarbij samenspraak met jouw accountant noodzakelijk is. Zeker de moeite waard om ons samen in te verdiepen!

Groeifinanciering

De zaken gaan goed. Jouw bedrijf groeit snel, je wil een ander bedrijf overnemen of uitbreiden naar het buitenland. Allemaal situaties waarin je doorgaans risicodragend vermogen nodig hebt. Toch blijkt die financiering vaak aanzienlijk lastiger te realiseren dan verwacht.

Met de regeling Groeifaciliteit kun je risicodragend vermogen aantrekken. Het ministerie van Economische Zaken verstrekt hierbij garanties op achtergestelde leningen van banken of aandelen van participatiemaatschappijen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Meer weten? Graag kom ik vrijblijvend bij je langs. We overleggen dan welke subsidies en regelingen bij jouw bedrijf passen. Bel of mail. Dan is de eerste stap gezet!

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...