Uw innovatiekosten verlagen; Hoe?

U kunt uw innovatiekosten verlagen door onder andere gebruik te maken van de WBSO subsidie. Uw innovatiewerkzaamheden kunnen betrekking hebben op de ontwikkeling van een fysiek product, programmatuur of productieproces. Het mag ook gaan over de ontwikkeling van een bedrijfsmiddel welk u gaat toepassen binnen uw eigen bedrijf. Er hoeft geen sprake te zijn van "rocket-science". Ook als u in opdracht van een opdrachtgever speur- en ontwikkelingswerk uitvoert dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie.

De WBSO geeft een subsidie op uw loonkosten op basis van het aantal uren dat intern aan het innovatieve traject wordt besteed. Tegelijkertijd kunt u WBSO subsidie krijgen over niet-loonkosten (bijv. materialen en investeringen) die u bij uw innovatieproject verbruikt of gebruikt. Uw innovatiekosten verminderen. Daarmee is de WBSO een zeer aantrekkelijke subsidie voor innovatieve bedrijven. Daarnaast biedt een WBSO toekenning de mogelijkheid om gebruik te maken van andere stimuleringsregelingen. Een WBSO toekenning biedt u de mogelijkheid om bijvoorbeeld gebruik te maken van een belastingvermindering over de winst die u in de nabije toekomst gaat behalen met hetgeen u heeft ontwikkeld.

De WBSO in 2017

Een WBSO beschikking geeft recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting/ premie volksverzekeringen. Deze vermindering bedraagt in 2017:

  • 32% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag tot € 350.000; voor startende ondernemers: 40%
  • 16% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag boven € 350.000 
Het S&O-bedrag is opgebouwd uit S&O-loonkosten en S&O-kosten en uitgaven. U kiest bij de eerste aanvraag in een kalenderjaar of u S&O kosten en uitgaven opvoert, of dat u voor de verhoging van het S&O-uurloon kiest.

Wilt u weten of u wellicht ook in aanmerking komt voor WBSO subsidie? Laat u inspireren en maak een afspraak. 

 

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...