Uw innovatiekosten verlagen; Hoe?

U kunt uw innovatiekosten verlagen door onder andere gebruik te maken van de WBSO subsidie. Uw innovatiewerkzaamheden kunnen betrekking hebben op de ontwikkeling van een fysiek product, programmatuur of productieproces. Het mag ook gaan over de ontwikkeling van een bedrijfsmiddel welk u gaat toepassen binnen uw eigen bedrijf. Er hoeft geen sprake te zijn van "rocket-science". Ook als u in opdracht van een opdrachtgever speur- en ontwikkelingswerk uitvoert dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie.

De WBSO geeft een subsidie op uw loonkosten op basis van het aantal uren dat intern aan het innovatieve traject wordt besteed. Tegelijkertijd kunt u WBSO subsidie krijgen over niet-loonkosten (bijv. materialen en investeringen) die u bij uw innovatieproject verbruikt of gebruikt. Uw innovatiekosten verminderen. Daarmee is de WBSO een zeer aantrekkelijke subsidie voor innovatieve bedrijven. Daarnaast biedt een WBSO toekenning de mogelijkheid om gebruik te maken van andere stimuleringsregelingen. Een WBSO toekenning biedt u de mogelijkheid om bijvoorbeeld gebruik te maken van een belastingvermindering over de winst die u in de nabije toekomst gaat behalen met hetgeen u heeft ontwikkeld.

De WBSO in 2017

Een WBSO beschikking geeft recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting/ premie volksverzekeringen. Deze vermindering bedraagt in 2017:

  • 32% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag tot € 350.000; voor startende ondernemers: 40%
  • 16% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag boven € 350.000 
Het S&O-bedrag is opgebouwd uit S&O-loonkosten en S&O-kosten en uitgaven. U kiest bij de eerste aanvraag in een kalenderjaar of u S&O kosten en uitgaven opvoert, of dat u voor de verhoging van het S&O-uurloon kiest.

Wilt u weten of u wellicht ook in aanmerking komt voor WBSO subsidie? Laat u inspireren en maak een afspraak. 

 

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...