Uw innovatiekosten verlagen; Hoe?

U kunt uw innovatiekosten verlagen door onder andere gebruik te maken van de WBSO subsidie. Uw innovatiewerkzaamheden kunnen betrekking hebben op de ontwikkeling van een fysiek product, programmatuur of productieproces. Het mag ook gaan over de ontwikkeling van een bedrijfsmiddel welk u gaat toepassen binnen uw eigen bedrijf. Er hoeft geen sprake te zijn van "rocket-science". Ook als u in opdracht van een opdrachtgever speur- en ontwikkelingswerk uitvoert dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie.

De WBSO geeft een subsidie op uw loonkosten op basis van het aantal uren dat intern aan het innovatieve traject wordt besteed. Tegelijkertijd kunt u WBSO subsidie krijgen over niet-loonkosten (bijv. materialen en investeringen) die u bij uw innovatieproject verbruikt of gebruikt. Uw innovatiekosten verminderen. Daarmee is de WBSO een zeer aantrekkelijke subsidie voor innovatieve bedrijven. Daarnaast biedt een WBSO toekenning de mogelijkheid om gebruik te maken van andere stimuleringsregelingen. Een WBSO toekenning biedt u de mogelijkheid om bijvoorbeeld gebruik te maken van een belastingvermindering over de winst die u in de nabije toekomst gaat behalen met hetgeen u heeft ontwikkeld.

De WBSO in 2017

Een WBSO beschikking geeft recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting/ premie volksverzekeringen. Deze vermindering bedraagt in 2017:

  • 32% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag tot € 350.000; voor startende ondernemers: 40%
  • 16% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag boven € 350.000 
Het S&O-bedrag is opgebouwd uit S&O-loonkosten en S&O-kosten en uitgaven. U kiest bij de eerste aanvraag in een kalenderjaar of u S&O kosten en uitgaven opvoert, of dat u voor de verhoging van het S&O-uurloon kiest.

Wilt u weten of u wellicht ook in aanmerking komt voor WBSO subsidie? Laat u inspireren en maak een afspraak. 

 

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

In januari start de regeling InnovatieProject. Met het InnovatieProject kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een prototype van een innovatie. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een prototype, product, dienst of proces. Bijdrage De subsidie is 35% met een maximum van € 50.000. Deadline Eerstvolgende indiendata: 25 januari en 15 maart.   ...