Uw innovatiekosten verlagen; Hoe?

U kunt uw innovatiekosten verlagen door onder andere gebruik te maken van de WBSO subsidie. Uw innovatiewerkzaamheden kunnen betrekking hebben op de ontwikkeling van een fysiek product, programmatuur of productieproces. Het mag ook gaan over de ontwikkeling van een bedrijfsmiddel welk u gaat toepassen binnen uw eigen bedrijf. Er hoeft geen sprake te zijn van "rocket-science". Ook als u in opdracht van een opdrachtgever speur- en ontwikkelingswerk uitvoert dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie.

De WBSO geeft een subsidie op uw loonkosten op basis van het aantal uren dat intern aan het innovatieve traject wordt besteed. Tegelijkertijd kunt u WBSO subsidie krijgen over niet-loonkosten (bijv. materialen en investeringen) die u bij uw innovatieproject verbruikt of gebruikt. Uw innovatiekosten verminderen. Daarmee is de WBSO een zeer aantrekkelijke subsidie voor innovatieve bedrijven. Daarnaast biedt een WBSO toekenning de mogelijkheid om gebruik te maken van andere stimuleringsregelingen. Een WBSO toekenning biedt u de mogelijkheid om bijvoorbeeld gebruik te maken van een belastingvermindering over de winst die u in de nabije toekomst gaat behalen met hetgeen u heeft ontwikkeld.

De WBSO in 2017

Een WBSO beschikking geeft recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting/ premie volksverzekeringen. Deze vermindering bedraagt in 2017:

  • 32% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag tot € 350.000; voor startende ondernemers: 40%
  • 16% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag boven € 350.000 
Het S&O-bedrag is opgebouwd uit S&O-loonkosten en S&O-kosten en uitgaven. U kiest bij de eerste aanvraag in een kalenderjaar of u S&O kosten en uitgaven opvoert, of dat u voor de verhoging van het S&O-uurloon kiest.

Wilt u weten of u wellicht ook in aanmerking komt voor WBSO subsidie? Laat u inspireren en maak een afspraak. 

 

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...