19-08-2016
Uw duurzame of energietechniek op de Milieu- of Energielijst 2017?
Tot 1 september kunt u een voorstel indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om de Energielijst (EIA) of Milieulijst (MIA) aan te vullen of te wijzigen.

Voor de beoordeling heeft men een uitgebreide beschrijving van het bedrijfsmiddel nodig met een duidelijke uitleg van de milieu- of energievoordelen. U kunt via de website uw voorstel indienen.

Via de Energie- en Milieu Investeringsaftrek worden ondernemers gestimuleerd om in dergelijke bedrijfsmiddelen te investeren. Denk aan LED-verlichting, zonnepanelen, energiezuinige apparatuur. Maar denk ook aan zaken zoals water- en grondstofbesparende installaties en kassen voor milieuvriendelijke productie of duurzame gebouwen c.q. een electrische auto. Het financiele voordeel wordt gerealiseerd door een aanzienlijke extra fiscale aftrekpost (EIA 58% en MIA tot 36%). Een aanvraag moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting zijn ingediend. Zowel aangeschafte als zelf vervaardigde (ontwikkelde) bedrijfsmiddelen komen in aanmerking.

 Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

De subsidieregeling Jonge Landbouwers is een regeling bedoeld als steun in de rug om bijvoorbeeld het bedrijf dat jonge landbouwers van hun ouders hebben overgenomen, te moderniseren en duurzamer te maken.  Voorwaarden Jonge boeren die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn langdurige zeggenschap hebben in de onderneming zich voor het eerst hebben gevestigd op een landbouwbedrijf voldoende ...