19-08-2016
Uw duurzame of energietechniek op de Milieu- of Energielijst 2017?
Tot 1 september kunt u een voorstel indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om de Energielijst (EIA) of Milieulijst (MIA) aan te vullen of te wijzigen.

Voor de beoordeling heeft men een uitgebreide beschrijving van het bedrijfsmiddel nodig met een duidelijke uitleg van de milieu- of energievoordelen. U kunt via de website uw voorstel indienen.

Via de Energie- en Milieu Investeringsaftrek worden ondernemers gestimuleerd om in dergelijke bedrijfsmiddelen te investeren. Denk aan LED-verlichting, zonnepanelen, energiezuinige apparatuur. Maar denk ook aan zaken zoals water- en grondstofbesparende installaties en kassen voor milieuvriendelijke productie of duurzame gebouwen c.q. een electrische auto. Het financiele voordeel wordt gerealiseerd door een aanzienlijke extra fiscale aftrekpost (EIA 58% en MIA tot 36%). Een aanvraag moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting zijn ingediend. Zowel aangeschafte als zelf vervaardigde (ontwikkelde) bedrijfsmiddelen komen in aanmerking.

 Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Per medio mei jl. zijn voor 1/3 deel van het beschikbare budget aanvragen ingediend. Het budget van de regeling betreft in 2019 circa € 11 mln voor aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen, waarbinnen € 4 mln speciaal bestemd is voor maatschappelijk vastgoed (nog geheel beschikbaar). De regeling sluit in augustus - of zoveel eerder als het budget is uitgeput. Er kan van deze subsidie gebruik worden gemaakt wanneer een ondernemer en of eindgebruiker investeert in een innovatie ten behoeve v...