28-07-2022
Innovatie subsidie voor Zuid-Nederland

De EU stelt 105 miljoen beschikbaar voor projecten die de innovatiekracht van Zuid-Nederland versterken voor economische en maatschappelijke impact. Het nieuwe OP-Zuid-programma stelt subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen. De vijf transities zijn:

  • energie,
  • klimaat,
  • grondstoffen,
  • landbouw & voeding
  • gezondheid

Deze sluiten aan op de Green Deal en Europees en nationaal innovatiebeleid. Technologische kennis is belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf niet voldoende. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid-Nederland te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen.

Deze subsidie kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld WBSO-subsidie; welke maximaal 40% bedraagt in 2022.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 35% en kan verhoogd worden met co-financiering vanuit de provincie.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 4 november.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...