28-07-2022
Mijn Digitale Zaak

Subsidie kan worden aangevraagd door ondernemers die een kleine onderneming in stand houden waar ten minste twee personen werkzaam zijn. Een kleine onderneming is een onderneming waar minder dan vijftig personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal € 10 miljoen niet overschrijdt.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het afnemen en implementeren van productiviteitsverhogende technologie, en het inwinnen van advies hierover, met als doel de productiviteit van de onderneming van de aanvrager te vergroten. De aan te schaffen/te implementeren productiviteitsverhogende technologie moet zijn opgenomen in de bij de regeling behorende zogeheten routekaart, met daarin het overzicht van alle digitaliseringsmogelijkheden voor aanvragers.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500 per aanvrager. Maximaal € 500 hiervan mag bestemd zijn voor het inwinnen van advies.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2022.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...