30-05-2022
WBSO subsidie 2e halfjaar 2022; nu aanvragen

Wat is de WBSO?

De WBSO subsidie is bedoeld voor bedrijven en zelfstandigen die speur- en ontwikkelingswerk/innovaties uitvoeren. U kunt deze subsidie toepassen voor activiteiten gericht op:

  •     productontwikkeling (ontwikkeling van fysieke producten, of onderdelen daarvan)
  •     softwareontwikkeling (ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur)
  •     procesverbeteringen (ontwikkeling van productietechnieken)
  •     technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Belangrijk aandachtspunt bij WBSO: Er moet sprake zijn van Technische nieuwheid voor de aanvrager. Bij uw innovatieplannen hoeft er geen sprake te zijn van "rocket-science" of een unieke innovatie.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 32% (starters 40%) over de eerste € 350.000 subsidiabele kosten; daarboven 16%. Bij zelfstandigen wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd tot maximaal € 20.044.

Deadline
Wilt u vanaf 1 juli in aanmerking komen? dan moet de aanvraag uiterlijk 30 juni zijn ingediend. Indienen op een later moment in 2022 is ook mogelijk.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...