31-05-2022
Subsidie voor innovatie en samenwerking: MIT subsidie

Met de MIT-regeling stimuleert de overheid mkb-ondernemingen om (gezamenlijk) innovaties te ontwikkelen en bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagingen. Deze hebben betrekking op:

  •     energietransitie & duurzaamheid (met aparte deelagenda’s: klimaat/energie, mobiliteitssystemen en circulaire economie)
  •     landbouw, water en voedsel
  •     gezondheid & zorg
  •     veiligheid
  •     sleuteltechnologieën
  •     maatschappelijk verdienvermogen.

In een MIT R&D-samenwerkingsproject werken mkb’s samen om zo’n innovatie te ontwikkelen. De subsidieverstrekker beoordeelt de ingediende projecten op kwaliteit. Een MIT samenwerkingsproject duurt maximaal twee jaar..

Bijdrage
De subsidie bedraagt 35% met een maximum van € 350.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 juni - 13 september.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...