31-03-2022
Innovatie en MIT-subsidie

Voor het onderwerp "Innovatie" bestaan er een reeks van subsidieregelingen. Deze keer aandacht voor MIT.

De MIT subsidie instrumenten
De overheid hanteert een drietal instrumenten binnen de MIT om de innovatiekracht van MKB-Nederland te stimuleren. Zo bestaan er haalbaarheidsstudies, R&D samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. Deze instrumenten worden hieronder toegelicht:
 
MIT haalbaarheid
Een haalbaarheidsproject betreft een onderzoek naar de technische en economische risico’s van een innovatieproject. Denk hierbij aan een literatuuronderzoek of een marktverkenning. Het uiteindelijke doel is om tot onderzoek of ontwikkeling over te gaan. Tot slot moet je aangeven welke middelen nodig zijn om een project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn.

Uit ervaring weten wij dat deze regeling vaak al binnen één dag overvraagd is!

  •     De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 20.000;
  •     De MIT subsidie kan vanaf 12 april 2022 worden aangevraagd;
  •     Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first serve principe. 

 
MIT R&D
MKB-ondernemers kunnen (namens een samenwerkingsverband) een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Dit project bestaat uit een industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door minimaal twee (juridisch niet verbonden) MKB-ondernemers.

  •     De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 350.000;
  •     De MIT subsidie kan vanaf 1 juni 2022 weer worden aangevraagd;
  •     In tegenstelling tot de haalbaarheidsstudie is dit een tenderregeling; de beste projecten ontvangen subsidie.

 
Kennisvouchers
Met de kennisvoucher kun je subsidie krijgen voor het laten beantwoorden van een kennisvraag m.b.t. de vernieuwing van producten of productieprocessen door een kennisinstelling. Met deze waardebonnen kun je 40% tot maximaal 70% van de rekening van een kennisinstelling betalen. In 2022 zijn kleine vouchers ter waarde van € 7.500,- beschikbaar en grote vouchers ter waarde van € 22.500,-.

  •     De vraag dient beantwoord te worden door een kennisinstelling;
  •     Ondernemers met dezelfde of soortgelijke kennisvraag mogen kleine vouchers bundelen (max 3 vouchers);
  •     De MIT subsidie kan vanaf april 2022 weer worden aangevraagd;
  •     Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first serve principe.Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...