31-03-2022
Subsidie Verduurzaming MKB

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. De subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

 • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
 • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

1. Subsidie voor kosten energieadvies
U laat het energieadvies opstellen door een energieadviseur. Het opgestelde energieadvies gaat over welke energie- en CO2-besparende maatregelen er mogelijk zijn. En welke investeringen dit vraagt. Het kan gaan om een advies over het bedrijfspand. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van:

 •     het isoleren van muren, vloeren en daken;
 •     het aanbrengen van HR++-beglazing; 
 •     het installeren van zonnepanelen.

Het kan ook gaan om een advies over de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over advies over de mogelijkheden van verduurzaming door:

 •     het aanschaffen van elektrische bestelwagens;
 •     energiezuinige keukenapparatuur;
 •     ICT-apparatuur.

2. Subsidie voor kosten ondersteuning
U kunt ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. De volgende ondersteuningsactiviteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 •     het opstellen van een financieringsplan;
 •     het opstellen van een overzicht van de te nemen stappen;
 •     ondersteuning bij het aanschaffen en installeren van materialen of diensten.
 •     het opvragen en op geschiktheid beoordelen van offertes;
 •     het aanvragen van één of meer subsidies of andere financieringsmogelijkheden;
 •     het opstellen en uitzetten van een opdracht;
 •     het begeleiden van en toezien op de uitvoering;
 •     het aanvragen van de subsidie.

Bijdrage
De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject vergoedt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW).
Het maximale subsidiebedrag is € 2.500.
Voor het energieadvies geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400 en een maximum van € 750. Dit betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 exclusief BTW niet in aanmerking komt voor subsidie, want 80% van een bedrag minder dan € 500 is lager dan het minimum van € 400.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 30 september 2022 worden ingediend.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...