31-03-2022
13 miljard euro subsidie voor duurzame energie

Door de hoge CO2-prijs en het extra subsidiebudget dat het vorige kabinet op Prinsjesdag 2021 al heeft aangekondigd, is een openstellingsbudget van € 13 miljard te verdelen. De regeling wordt bovendien voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld, waaronder waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark, zo heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie bekendgemaakt.

Het te verdelen budget is fors hoger dan voorgaande jaren. Door de verwachting dat de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitvalt is er minder subsidie nodig dan verwacht voor eerder goedgekeurde projecten en is eenmalig € 2 miljard extra budget beschikbaar.

Daarnaast heeft het vorige kabinet dus al besloten om extra budget vrij te maken, waardoor eenmalig € 6 miljard extra beschikbaar is. Door het hogere openstellingsbudget komen meer technologieën en projecten in aanmerking en kan de CO2-uitstoot in Nederland sneller omlaag.

Nieuwe categorieën en aanpassingen
De SDE++ staat sinds 2020 naast hernieuwbare energieproductie ook open voor andere CO2-reducerende technieken. Dit jaar wordt de regeling voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld, zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens. Aardwarmteprojecten (geothermie) krijgen in deze ronde langer de tijd om het project te realiseren na de subsidieaanvraag. Hierdoor past de SDE++ beter bij aardwarmteprojecten die in Nederland worden ontwikkeld.

Omdat CO2 afvang en opslag (CCS) potentie heeft om op korte termijn de CO2-uitstoot fors te verlagen wordt het plafond voor de industrie uit het Klimaatakkoord met 1,5 megaton verhoogd. Daarnaast krijgen ook CCS-projecten een jaar langer de tijd om projecten af te ronden. Door het plafond blijft er voldoende budget beschikbaar voor andere technieken. 

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 28 juni t.m. 6 oktober.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...