22-12-2021
Nieuwe subsidie voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten is belangrijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom heeft het kabinet op Prinsjesdag aangekondigd € 525 miljoen ter beschikking te stellen voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

De plannen voor deze € 525 miljoen zijn nu uitgewerkt. Het grootste gedeelte, zo'n € 340 miljoen, wordt besteed aan een nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, die in drie tranches zal lopen van halverwege 2022 tot halverwege 2024.

Hiermee krijgt de verduurzaming van zorg-, sport-, onderwijs- en overheidsgebouwen en ook een deel van de rijksmonumenten een belangrijke impuls. De regeling wordt in overleg met de sectoren en partners opgesteld.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in verduurzamende maatregelen, zoals het aanbrengen van isolatie van gevels en Warmte Koude Opslag-systemen (WKO's).

Als laatste wordt het aanbod voor ontzorging van vastgoedeigenaren uitgebreid. Het al gestarte Ontzorgingsprogramma voor maatschappelijk vastgoed én het verduurzamingsprogramma van NOC-NSF worden verlengd en uitgebreid. Daarnaast werkt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan een programma voor eigenaren van monumenten. 

Bron: BZK
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...