22-12-2021
Investeren in groen-economisch herstel; tot 75% subsidie
Maak je jouw landbouwbedrijf duurzamer en economisch sterker of ga je samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de sector? Dan zijn er subsidiekansen vanuit twee openstellingen:
 
Investeren in groen-economisch herstel
Samenwerken aan groen-economisch herstel. 

Bent je landbouwer en wilt het bedrijf duurzamer maken? Wil je bijvoorbeeld investeren in een precisieberegening en -irrigatie, beslissingsondersteunende software of EC meters en monitoringssensoren? Wellicht kom je dan in aanmerking voor subsidie.

Subsidie is mogelijk voor investeringen die gericht zijn op:
Precisielandbouw en Smart farming
Digitalisering
Water, droogte, verzilting 
Duurzame bedrijfsvoering
Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Bijdrage
De subsidie bedraagt 60% met een minimumbedrag € 25.000 en een maximumbedrag van € 150.000. Is er binnen het landbouwbedrijf een bedrijfshoofd jonger dan 41 jaar? Dan kun je misschien 75% subsidie krijgen. Dit kan ook als de andere bedrijfshoofden 41 of ouder zijn.
Voor een aantal investeringen gelden specifieke regels.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 20 december 2021 t.m. 14 februari 2022

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...