22-12-2021
Subsidie voor bouwbedrijven

Bouwbedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar (tot en met 2030) gebruik maken van subsidie voor uitstootvrij bouwmateriaal, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten. Ook kunnen ze subsidie krijgen voor de ombouw of aanpassing van hun materiaal van diesel naar waterstof of elektrisch. Ook bestaand materiaal kan met subsidie worden aangepakt

De subsidie wordt verstrekt omdat als gevolg van de stikstofcrisis dikwijls bouwprojecten stilgelegd zijn. Het kabinet wil dat de bouw aan het eind van de regeling 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2 uitstoot.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 40%; MKB-ers komen in aanmerking voor een subsidie van 50%. Er geldt een maximumbedrag per bedrijf.

Deadline
Aanvragen kunnen vanaf 2022 worden ingediend. De exacte datum volgt nog.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...