29-11-2021
Subsidie voor omscholing techniek en ICT

De sectoren techniek en ICT zitten met een structureel tekort aan goed opgeleid personeel. En tegelijkertijd kampen veel andere sectoren juist met veel ‘baanonzekerheid’, ontslagrondes en werkloosheid. De nieuwe regeling pakt beide knelpunten aan met een slimme omscholingssubsidie. Daarmee biedt de regeling perspectief voor mensen binnen ‘zwakkere’ sectoren op de arbeidsmarkt, én zorgt voor een betere (intersectorale) mobiliteit naar kansrijke beroepen. Onder kansrijke beroepen wordt verstaan:

  • techniek industrie
  • techniek bouw
  • voertuigtechniek
  • installatietechniek
  • ICT

Bijdrage
De subsidie bestaat uit een vast bedrag (‘lump sum’) als bijdrage aan de omscholingskosten. Het vaste subsidiebedrag is 3.750 euro per medewerker/omscholingstraject. De kosten moeten minimaal 7.500 euro bedragen.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 1 december a.s. worden ingediend.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...