29-11-2021
Subsidie Laaggeletterheid

Laaggeletterdheid betekent dat mensen moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Hierdoor kunnen zij vaak niet zelfstandig meedoen in de samenleving.

Het actieprogramma Tel mee met Taal, is in het leven geroepen om laaggeletterdheid tegen te gaan. Het programma verstrekt subsidie aan werkgevers die hun laaggeletterde werknemers scholing willen aanbieden op het gebied van taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dit is vooral interessant voor sectoren met veel laagopgeleide werknemers die afkomstig zijn uit andere landen – denk aan de bouw en de (glas)tuinbouw.

Daarnaast kunnen ook scholen, bibliotheken en andere instellingen subsidie krijgen vanuit Tel mee met Taal. Die subsidie vergoedt dan de kosten van activiteiten voor laaggeletterde ouders. Te denken valt aan activiteiten gericht op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders.

Bijdrage
De subidie bedraagt 67% als het gaat om scholing van werknemers en activiteiten voor ouders. Betreft het praktijkgerichte experimenten, bijvoorbeeld om laaggeletterden beter te bereiken en te motiveren voor een opleidingstraject, dan is de vergoeding 80%. Per subsidieaanvraag geldt een maximumbedrag van 125.000 euro. Ook per cursist gelden maximumbedragen: bij werknemers is dat 1.500 euro en bij ouders 600 euro.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 januari t.m. 28 februari 2022.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...