29-11-2021
Verduurzaming rijksmonumenten

Als onderdeel van het onlangs aangekondigde pakket van  525 miljoen euro voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, wordt een bedrag van 8,8 miljoen euro uitgetrokken om het verduurzamen van rijksmonumenten te stimuleren.

Met ongeveer de helft van de 8,8 miljoen euro kunnen eigenaren van rijksmonumenten de komende drie jaar subsidie krijgen voor een duurzaamheidsonderzoek via de Subsidieregeling instandhouding monumenten. Hiermee stimuleert de rijksoverheid eigenaren om de mogelijkheden tot verduurzaming van hun rijksmonumenten in beeld te brengen en er vervolgens mee aan de slag te gaan.

Verduurzamen van monumenten vereist vaak kennis en expertise om een goed plan op te stellen en de juiste maatregelen te nemen. De andere helft van de 8,8 miljoen euro is daarom bestemd voor de inzet van gespecialiseerde adviseurs om monumenteneigenaren te ontzorgen, te ondersteunen en te stimuleren. In de eerste helft van 2022 zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een aanpak hiervoor verder uitwerken. 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...