01-08-2016
Openstelling en plafonds agrarisch natuur- en landschapsbeheer Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft § 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 op een aantal punten gewijzigd.

Het betreft een openstelling van de paragraaf, wijzigingen binnen de subsidiabele activiteiten en vaststelling van de subsidieplafonds. 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus tot en met 31 augustus 2016. 

De subsidiabele activiteiten zijn uitgebreid. Subsidie wordt verleend voor projecten met beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van:
het leefgebied open grasland natte dooradering
het leefgebied akkerlandschap op klei natte dooradering
het leefgebied akkerlandschap op zand;

 • ·        het leefgebied natte dooradering laagveen;
 • ·        het leefgebied droge dooradering vochtig;
 • ·        het leefgebied droge dooradering Maasheggen;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap De Dommel;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Aa en Maas;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Rivierenland.

  Voorheen kon alleen subsidie worden aangevraagd voor projecten met beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van:
 • ·        het deelleefgebied droge dooradering Maasheggen;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Rivierenland;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap De Dommel;
 • ·        overige deelleefgebieden agrarisch natuurbeheer.


Bron: www.brabant.nl 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Per medio mei jl. zijn voor 1/3 deel van het beschikbare budget aanvragen ingediend. Het budget van de regeling betreft in 2019 circa € 11 mln voor aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen, waarbinnen € 4 mln speciaal bestemd is voor maatschappelijk vastgoed (nog geheel beschikbaar). De regeling sluit in augustus - of zoveel eerder als het budget is uitgeput. Er kan van deze subsidie gebruik worden gemaakt wanneer een ondernemer en of eindgebruiker investeert in een innovatie ten behoeve v...