01-08-2016
Openstelling en plafonds agrarisch natuur- en landschapsbeheer Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft § 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 op een aantal punten gewijzigd.

Het betreft een openstelling van de paragraaf, wijzigingen binnen de subsidiabele activiteiten en vaststelling van de subsidieplafonds. 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus tot en met 31 augustus 2016. 

De subsidiabele activiteiten zijn uitgebreid. Subsidie wordt verleend voor projecten met beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van:
het leefgebied open grasland natte dooradering
het leefgebied akkerlandschap op klei natte dooradering
het leefgebied akkerlandschap op zand;

 • ·        het leefgebied natte dooradering laagveen;
 • ·        het leefgebied droge dooradering vochtig;
 • ·        het leefgebied droge dooradering Maasheggen;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap De Dommel;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Aa en Maas;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Rivierenland.

  Voorheen kon alleen subsidie worden aangevraagd voor projecten met beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van:
 • ·        het deelleefgebied droge dooradering Maasheggen;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Rivierenland;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta;
 • ·        het leefgebied water in het werkgebied van waterschap De Dommel;
 • ·        overige deelleefgebieden agrarisch natuurbeheer.


Bron: www.brabant.nl 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...