27-10-2021
Investeringen in energie glastuinbouw

Wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren? Met de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden hiervan energiebesparende maatregelen nemen.

Subsidie is mogelijk voor diverse maatregelen:

  • 2e energiescherm
  • aansluiting warmtenetwerk
  • aansluiting biogas of kooldioxidenetwerk
  • luchtbehandelingssysteem
  • LED-belichting
  • hogedrukvernevelingsinstallatie
  • energiescherm inclusief ophogen kas

Bijdrage
Deze varieren per maatregel; maximaal € 500.000

Deadline
Aanvragen kunnen tot en met 1 december worden ingediend.

Bron:RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...