27-10-2021
Energieprijzen omhoog; tijd voor energiebesparing

De energieprijzen stijgen en daarmee de exploitatiekosten. Door zelf energie op te wekken kunt u dit beperken. Maar ook energie besparen kan een serieuze bijdrage leveren. Immers wat niet wordt verbruikt hoeft niet te worden opgewekt. Er zijn diverse subsidieregelingen die energiebesparing stimuleren. Een aantal voorbeelden zijn:

  • advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen MKB
  • energie-investeringsaftrek
  • investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
  • subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccomodaties (tijdelijk gesloten)

Daarnaast zijn er ook lokale en regionale stimuleringsregelingen. 

Dergelijke regelingen kunnen betrekking hebben op isoleren, verwarmen, koelen, verlichting, productieprocessen, vervoer, duurzame energie e.d. Afhankelijk van uw situatie kan van één of meerdere regelingen gebruik worden gemaakt.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...